Hoàn Kiếm: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp, đối thoại trực tiếp với dân (08:55 21/10/2019)


HNP - Ngày 11/10, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Công văn số 1722/UBND-TTr về Thực hiện Kế hoạch số 120-KH/QU, ngày 11/6/2019, của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.

Theo đó, Chủ tịch UBND quận chỉ đạo Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND 18 phường thuộc quận tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Quy định 11-QĐi/TW và kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy tại các đơn vị, cơ sở.

Làm tốt công tác tiếp, đối thoại trực tiếp và giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân. Trường hợp cá nhân, đơn vị để xảy ra các sai phạm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Giao Văn phòng HĐND&UBND quận, Ban Tiếp công dân quận phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quận ủy trong công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ của Bí thư Quận ủy theo quy định.

 

Giao Ban Tiếp công dân quận chủ trì, phối hợp cùng Thanh tra quận, các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường căn cứ danh sách đăng ký tiếp công dân định kỳ của Bí thư Quận ủy, chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc, đặc biệt là vụ việc kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật