Hoàn Kiếm triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXH Việt Nam” năm 2019 (08:35 21/10/2019)


HNP - Ngày 15/10, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận năm 2019.

Theo đó, UBND quận yêu cầu, căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật cần tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019 và các Luật có hiệu lực trong năm 2019, như: Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Luật Quốc phòng, Luật Đầu tư công, Luật Giáo dục... tuyên truyền pháp luật có lĩnh vực liên quan đến hoạt động, sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; Phổ biến, thông tin về CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC; xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố, dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; Thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố; Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan Thành phố.

Các đơn vị thuộc quận tổ chức lễ hưởng ứng Ngày pháp luật bằng các hình thức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn thực hiện Ngày pháp luật vào việc thực thi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị như: Tăng cường ra quân kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về các lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh ATTP; giải quyết khiếu nại, tố cáo, các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử...

Đồng thời, đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật một các linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và có sức lan tỏa trong xã hội; ứng dụng manh mẽ CNTT trong phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức treo áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn trên đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng...;

Ngoài ra, tổ chức sơ kết, tổng kết các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hay của các cơ quan, đơn vị nhằm tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong Tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10/2019 đến hết ngày 10/11/2019.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t