Hoàn Kiếm thực hiện sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố (08:57 21/10/2019)


HNP - Quận ủy Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 129-KH/QU về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố trên địa bàn quận.

Cụ thể, quận sẽ đẩy mạnh công tác tố chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, kế hoạch, đề án của Thành ủy, UBND Thành phố và của Quận ủy, UBND Quận về sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở các phường và tổ dân phố trên địa bàn quận; Chú trọng các hình thức tuyên truyền, vận động thiết thực, hiệu quả. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương trên để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Trong sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố: 


Đối với cấp phường: Căn cứ Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019 của Thành ủy và Đề án của Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng ủy các phường chỉ đạo tổ chức thực hiện ngay việc thống kê, rà soát, đánh giá điều kiện, năng lực cán bộ, công chức phường, người hoạt động không chuyên trách ở phường để xây dựng phương án sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở phường. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, gặp gỡ động viên người hoạt động không chuyên trách dự kiến nghỉ công tác hoặc bố trí kiêm nhiệm.

Trên cơ sở đánh giá điều kiện, năng lực, căn cứ tình hình thực tế ở mỗi địa phương, Đảng ủy các phường tổ chức hội nghị thảo luận, thông qua phương án sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường, báo cáo Ban Chỉ đạo quận phê duyệt phương án để tổ chức thực hiện. Phương án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách và định hướng bố trí kiêm nhiệm các chức danh, không chuyên trách ở phường thực hiện theo Đề án của Ban Thường vụ Quận ủy.

Đối với tổ dân phố: Đảng ủy các phường chỉ đạo cấp ủy, chi bộ địa bàn dân cư (tổ dân phố) thực hiện khảo sát, rà soát, đánh giá điều kiện, năng lực người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, gặp gỡ động viên người hoạt động không chuyên trách dự kiến nghỉ công tác hoặc bố trí kiêm nhiệm, xây dựng phương án bố trí kiêm nhiệm thống nhất trong chi bộ, báo cáo Đảng ủy phường phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Phương án sắp xếp bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách và định hướng bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở tổ dân phố thực hiện theo Đề án của Ban Thường vụ Quận ủy.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật