Gia Lâm thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng (08:54 21/10/2019)


HNP - UBND huyện Gia Lâm vừa ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019; Công điện số 724/CĐ-TTg, ngày 17/6/2019, của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN); nếu xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, cơ quan mình thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước; phải coi đấu tranh PCTN là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.


Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2019 “Năm hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, dân tại cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công dân. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, vượt cấp, có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, kịp thời chỉ đạo xem xét, giải quyết. Xử lý nghiêm minh các hành vi thiếu trách nhiệm trong giải quyết KNTC hoặc lợi dụng dân chủ để gây rối làm phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về đất đai tại địa phương; phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đất đai; thực hiện chặt chẽ quy trình cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chấm dứt tình trạng cho thuê đất tùy tiện, gây lãng phí nguồn lực trách nhiệm của CB, CC trong việc quản lý đất đai; phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai;

Thực hiện CCHC, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân và doanh nghiệp theo hướng cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong các quy định của pháp luật (nếu có).

Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử. Đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hệ thống một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố kết nối cổng dịch vụ công của Thành phố, từng bước kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đầu tư trang thiết bị CNTT đồng bộ, hiện đại.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát phát hiện vi phạm; Thực hiện tốt giám sát trong thực thi công vụ nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật