Chương Mỹ: Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước CHXNCN Việt Nam” (09:33 17/10/2019)


HNP - Ngày 16/10, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn huyện năm 2019.

Theo đó, căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật cần tập trung vào các nội dung sau: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách, quy định mới nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019 và các Luật có hiệu lực năm 2019 như: Luật Phòng chống tham nhũng, Luật tố cáo, Luật Quốc phòng, Luật Đặc xá, Luật thi hành án dân sự, Luật đầu tư công, Luật kiến trúc....; tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử Thành phố, dịch vụ công trực tuyến...
 
Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội... chủ đề năm 2019 của thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”. Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của CB, CC, VC, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn huyện gắn với tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến”.
 
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong Tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/102019 đến ngày 10/11/2019.

Hoài Lưu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t