Đống Đa hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2019 (19:14 17/10/2019)


HNP - Ngày 11/10, UBND quận Đống Đa ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về việc hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019.

Theo đó, quận tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019 và các Luật có hiệu lực năm 2019 như Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Luật Quốc phòng, Luật Đặc xá, Luật Thi hành án hình sự, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư Công, Luật Giáo dục, Luật Kiến trúc... tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố, Quận, dịch vụ công trực tuyến, trật tự văn minh đô thị, kỷ cương hành chính, trật tự xây dựng, lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm...; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trẽn địa bàn Quận; Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC và người lao động trong các cơ quan Quận, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội... và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội...
 
Bên cạnh đó, phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội... chủ đề năm 2019 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”. Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t