Cầu Giấy triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 (09:32 17/10/2019)


HNP - UBND quận Cầu Giấy vừa ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Theo đó, từ ngày 04/10/2019 đến 08/10/2019: Triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; Từ 08/10/2019 đến 14/10/2019: Tổ dân phố xét duyệt bình cử công dân sơ tuyển; Từ 14/10/2019 đến 31/10/2019: Xét duyệt chính trị cấp phường; Từ 02/11/2019 đến 20/11/2019 sơ tuyển sức khỏe cấp phường, cơ quan, tố chức; Từ 10/12/2019 đến 28/12/2019: Tổ chức khám sức khỏe cấp quận (thời gian khám 03 ngày); Từ 01/01/2020 đến 06/01/2020: Kiểm tra và chốt quân số, hoàn chỉnh Hồ sơ công dân nhập ngũ; Từ 07/01/2020 đến 12/01/2020: Hiệp đồng với đơn vị nhận quân về địa phương nghiên cứu Hồ sơ.

Từ 14/01/2020 đến 19/01/2020: Phát lệnh gọi nhập ngũ; Dự kiến, giao quân từ: 09/02/2020 đến 11/02/2020.

Để triển khai kế hoạch, UBND quận Cầu Giấy đề nghị Ủy ban MTTQ quận triển khai chỉ đạo hệ thống MTTQ từ quận đến cơ sở, tích cực động viên các tổ chức, các tầng lớp nhân dân, động viên thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tuyên giáo Quận ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nhất là các gia đình có con em trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; Ban Dân vận Quận ủy: Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo các phường, các đơn vị cơ sở tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân nhất là các gia đình có con em là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ xác định tốt trách nhiệm để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Liên đoàn Lao động Quận chỉ đạo tổ chức công đoàn các phường, các cơ sở thuộc cơ quan, doanh nghiệp, trường học...trên địa bàn quận, động viên số đoàn viên trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật NVQS, đề xuất ý kiến cùng công đoàn cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên trước khi nhập ngũ và sau khi hoàn thành NVQS.

Hội Cựu chiến binh Quận có kế hoạch cụ thể chỉ đạo Hội cựu chiến binh các phường, kết hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan tăng cường giáo dục Thanh niên thấm nhuần lý tưởng đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống cha ông đánh giặc, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện nghiêm luật NVQS.

Hội Liên hiệp phụ nữ Quận chỉ đạo Chi hội phụ nữ các phường phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Thường xuyên động viên người thân, con em của mình yên tâm lên đường nhập ngũ.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận: Tổ chức phát động các phong trào thi đua cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, coi đây là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của tuổi trẻ, khơi dậy lòng yêu nước tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, phải có nghị quyết chuyên đề chỉ đạo đoàn cơ sở về công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ, phấn đấu 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đều là đoàn viên và yêu cầu chuẩn bị tốt mọi mặt cho đoàn viên, thanh niên trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t