Long Biên tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng (08:34 21/10/2019)


HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 338/KH-UBND về Triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019, Công điện 724/CĐ-TTg, ngày 17/6/2019, của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, quận sẽ quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó, tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân; kịp thời xử lý, đảm bảo giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải quyết, giải thích không rõ ràng.

Thực hiện CCHC, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Theo đó, rà soát TTHC theo hướng tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện; rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết phù hợp, đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC theo quy định; trường hợp cần bổ sung hồ sơ, tài liệu, hướng dẫn cụ thể, đầy đủ để người dân và doanh nghiệp thực hiện 01 lần, tránh tình trạng phải đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử; tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà. Các phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp phải được xem xét, xử lý, trả lời đúng quy định của pháp luật; Công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện có hiệu quả mô hình cơ quan điện tử quận, phường. Tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp, trang bị các thiết bị, ứng dụng CNTT để đảm bảo công khai, minh bạch và giám sát hoạt động theo quy định.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm: Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và công khai kết quả thanh tra, xử lý vi phạm theo quy định.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t