Huyện Ba Vì: Xác định kinh phí cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (09:30 17/10/2019)


HNP - UBND huyện Ba Vì vừa ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND, về đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách thành phố trên địa bàn huyện Ba Vì.

Theo UBND huyện Ba Vì, tổng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 là hơn 4.191 tỷ đồng. Trong đó: Năm 2019, nguồn vốn thuộc nhiệm vụ chi ngân sách thành phố, kế hoạch vốn 140 tỷ đồng; ước giải ngân 120 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 85,7% kế hoạch vốn. Nguồn vốn thuộc nhiệm vụ chi ngân sách huyện, kế hoạch vốn hơn 572,6 tỷ đồng; ước giải ngân hơn 544 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 95% kế hoạch vốn. Dự kiến, năm 2020, nguồn vốn thuộc nhiệm vụ chi ngân sách thành phố, hoạch vốn 514 tỷ đồng. Nguồn vốn thuộc nhiệm vụ chi ngân sách huyện, kế hoạch vốn hơn 1.034 tỷ đồng.

Về danh mục, bố trí vốn kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 của huyện Ba Vì: Dựa trên mức vốn thành phố đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2016- 2020 tăng thêm 10% để lập kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025. Theo đó, nguồn vốn thuộc nhiệm vụ chi thành phố là hơn 915,5 tỷ đồng. Nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Vì đề nghị thành phố đầu tư thuộc nhiệm vụ chi ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 là 6.598 tỷ đồng. Trong đó: 1 dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 với kế hoạch vốn là 160 tỷ đồng; dự kiến 21 dự án mới giai đoạn 2021-2025 với kế hoạch vốn là 6.438 tỷ đồng.

Ba Vì là huyện miền núi, kinh tế còn rất nhiều khó khăn, phần lớn chi ngân sách của huyện do ngân sách thành phố bổ sung, hỗ trợ. Thực tế trong những năm vừa qua do nguồn vốn đầu tư phân cấp cho ngân sách huyện còn hạn chế, không có nguồn để đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng các dự án mới nên dẫn đến một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của huyện không hoàn thành, như: Tỷ lệ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia... Hiện tại trên địa bàn huyện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhìn chung chưa phát triển đồng bộ và cần phải được tiếp tục tăng cường đầu tư, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu phát triển chung.

UBND huyện Ba Vì đề xuất UBND thành phố và các sở, ngành quan tâm nâng tỷ lệ cân đối nguồn vốn xây dựng cơ bản tập chung theo phân cấp hằng năm tăng từ 20 đến 30% so với kế hoạch năm trước, để huyện Ba Vì hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t