Hai Bà Trưng đẩy mạnh phòng ngừa đối với các vụ việc gây án mạng do các nguyên nhân xã hội (09:32 17/10/2019)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Văn bản số 1255/UBND-TTr về phối hợp phòng ngừa đối với các vụ việc gây án mạng do các nguyên nhân xã hội trên địa bàn quận.

Thực hiện Văn bản số 4290/UBND-NC, ngày 30/9/2019, của UBND thành phố Hà Nội về việc phối hợp phòng ngừa đối với các vụ việc gây án mạng do các nguyên nhân xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các phường phối hợp với Công an quận, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư, giúp người dân thực sự hiểu biết quyền và nghĩa vụ khi tham gia các quan hệ xã hội, quyền và nghĩa vụ pháp lý trong đấu tranh tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội.

Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, mục tiêu cụ thể, không dàn trải, có trọng tâm, đồng thời củng cố, kiện toàn hoạt động của các “Tổ hòa giải”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự”..., nhằm điều tra cơ bản những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân (đặc biệt chú ý những mâu thuẫn về kinh tế, đất đai trong khu dân cư, tình cảm trong gia đình...), để giải quyết kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở không để mâu thuẫn thù tức, phức tạp kéo dài làm phát sinh tội phạm.

Phòng Văn hóa & thông tin phối hợp với Công an quận và các đơn vị liên quan, chủ động xây dựng chương trình và có thời lượng phát các tin, bài chuyên đề trong tuần để giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực, xâm phạm nhân thân ...

UBND các phường chỉ đạo giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, khiếu kiện tranh chấp đất đai, kinh tế... ngay từ cơ sở; thường xuyên báo cáo cấp có thẩm quyền những vụ việc khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo có giải pháp giải quyết dứt điểm. Đồng thời, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định liên quan đến việc các cửa hàng kinh doanh sau 24h, không làm mất an ninh, trật tự trên địa bàn, phù hợp với tình hình từng địa phương, đảm bảo các quy định của pháp luật.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t