Long Biên triển khai kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 (08:55 21/10/2019)


HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND về Triển khai “Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 07/3/2019, của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025” của quận.

Theo đó, giai đoạn 2019 - 2020, quận đặt mục tiêu: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tống số hồ sơ giải quyết TTHC của phường và Quận đạt từ 50% trở lên; 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua hệ thống thông tin Một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố; Tiếp tục nâng cao công tác hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sử dụng dịch vụ công; 100% đơn vị hành chính trực thuộc UBND quận công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

 

Tối thiểu 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; tối thiểu 95% hồ sơ công việc của UBND quận và 95% hồ sơ công việc tại các phường được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

Rút ngắn từ 30-50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, ứng dụng CNTT, ứng dụng họp trực tuyến từng bước thay thế họp truyền thống tại các cuộc họp của UBND quận và UBND các phường.

Giai đoạn 2021-2025: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng hồ sơ đạt từ 70% trở lên; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC trên địa bàn; Tối thiểu 97% hồ sơ công việc tại UBND quận; 96% hồ sơ công việc tại cấp phường được xử lý trên môi trường mạng; Triển khai hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đến các cấp chính quyền; đến cuối năm 2025, phấn đấu 90% thực hiện tổ chức họp thông qua hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Thành phố; Tối thiểu 80% các phường triển khai, vận hành tốt trang/cổng thông tin điện tử của đơn vị, đảm bảo nội dung theo quy định; 100% các phường vận hành ổn định hệ thống họp trực tuyến, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND quận.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật