Tây Hồ: Thu ngân sách 9 tháng năm 2019 đạt gần 1.500 tỷ đồng (14:30 16/10/2019)


HNP - Sáng 16/10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa V (nhiệm kỳ 2010-2015) tổ chức hội nghị lần thứ XVIII để xem xét và cho ý kiến vào các nội dung: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, an ninh quốc phòng 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch năm 2019, công tác chuẩn bị đầu tư và các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020; Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019...


Theo báo cáo của UBND quận Tây Hồ, ước 9 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt trên 557 tỷ đồng, bằng 66,2% so với kế hoạch năm, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch đạt trên 35 nghìn tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch năm, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt gần 1.500 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán năm. Doanh thu ngoài quốc doanh đạt 69,5% so với dự toán năm. Tổng chi ngân sách đạt 56,99% kế hoạch năm.
 
Trên địa bàn quận có 489 doanh nghiệp thành lập mới, tổng số doanh nghiệp đang quản lý 5.364 doanh nghiệp. Thực hiện cấp 695 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, đảm bảo đúng quy định.
 
Duy trì hoạt động “Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ”. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án: Phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận giai đoạn 2017 - 2020, định hướng phát triển đến năm 2030; Đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2018 - 2020; Điểm dịch vụ du lịch văn hóa và phục dựng mô hình làng nghề giấy Dó, phường Bưởi; thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội.
 
Toàn quận đã cấp 79 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; đăng ký đất đai lần đầu cho hơn 6.000 hồ sơ; quyết định chuyển mục đích sử dụng đất cho 48 hộ gia đình, cá nhân. Quận đã triển khai 134 dự án, trong đó, 40 dự án chuyển tiếp, 43 dự án khởi công xây dựng mới và 51 dự án chuẩn bị đầu tư, với kế hoạch vốn bố trí thực hiện hơn 512 tỷ đồng. Quyết định phê duyệt quyết toán 20 dự án hoàn thành. Thực hiện công tác GPMB 51 dự án.
 
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách, hộ cận nghèo thường xuyên được quan tâm thực hiện. Sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển toàn diện, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.
 
Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019, 3 tháng cuối năm, quận sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế trên các lĩnh vực được Thành phố phân cấp. Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường; đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB, đầu tư xây dựng. Phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t