Gia Lâm kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”; sơ kết 02 năm thực hiện “Năm dân vận chính quyền” (12:23 15/10/2019)


HNP - Ngày 14/10, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”, 71 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng, 89 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy, sơ kết 02 năm thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, biểu dương điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc


Tại buổi Lễ, các đại biểu được nghe diễn văn Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”; 71 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng, 89 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức, Dân vận và Văn phòng cấp ủy.

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị Huyện quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả toàn diện, góp phần đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, xây dựng và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo”. Qua 10 năm triển khai thực hiện phong trào đã có 1.382 mô hình tập thể, 1.120 mô hình cá nhân được xây dựng trên 4 lĩnh vực (Phát triển kinh tế, xây dựng NTM; văn hóa xã hội; an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị). Trong đó, có 617 mô hình tập thể và 507 mô hình cá nhân được công nhận điển hình “Dân vận khéo”. Đáng ghi nhận là các mô hình dân vận khéo đã tập trung giải quyết các những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó, những việc dân sinh bức xúc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Qua 2 năm thực hiện “Năm dân vận Chính quyền 2018, 2019” trên địa bàn Huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện được quan tâm, nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận tiếp tục được quan tâm và đổi mới; nhận thức, thực hiện công tác dân vận của cán bộ, công chức và việc Chính quyền làm công tác dân vận có chuyển biến tiến bộ; công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành khoa học, hiệu quả trên các lĩnh vực, phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân.

Nhân dịp này, đã có 02 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”; 18 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Huyện ủy khen thưởng.


Trang Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t