Đống Đa tăng cường quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng (22:15 14/10/2019)


HNP - Ngày 11/10, UBND quận Đống Đa có Văn bản số 1869/UBND-VHTT về việc tăng cường quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn quận.

Theo đó, quận yêu cầu UBND 21 phường chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức hoạt động Nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn theo Hướng dẫn số 118/HD-SVHTT, ngày 29/07/2019, của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về thực hiện công tác quản lý và tổ chức hoạt động đối với Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quản lý, chỉ đạo toàn diện về tổ chức, hoạt động Nhà sinh hoạt cộng đồng. Thành lập Ban chủ nhiệm giúp UBND Phường quản lý, tổ chức các hoạt động tại Nhà sinh hoạt cộng đồng; phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm và kế hoạch, chương trình hoạt động của Nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn.
 
Tổ chức công tác tuyên truyền, vận động nhằm thu hút đông đảo quân chúng nhân dân tham gia sinh hoạt, hội họp, biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng; gìn giữ, bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống; tập luyện, thi đấu thể dục thể thao tại Nhà sinh hoạt cộng đồng. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây tổn hại đến cơ sở vật chất, cản trở hoạt động của Nhà sinh hoạt cộng đồng.
 
Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, kiểm tra UBND các phường về quản lý, tổ chức hoạt động các Nhà sinh hoạt cộng đồng. Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND các Phường trong việc tìm quỹ đất, đề xuất UBND Quận thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, bổ sung, chỉnh trang cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà sinh hoạt cộng đông. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên tổ chức các hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng; gìn giữ, bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống; tập luyện, thi đấu thể dục thể thao tại Nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn các Phường.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật