HĐND thị xã Sơn Tây: Đổi mới hoạt động giám sát theo hướng thực chất, hiệu quả (19:13 17/10/2019)


HNP - Theo Phó Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Hà Văn Đông, từ đầu năm 2019 đến nay, HĐND thị xã đã bám sát các văn bản chỉ đạo của thành phố và Thị ủy để xây dựng, triển khai Chương trình công tác năm hiệu quả, đổi mới, đáp ứng yêu cầu của cử tri. Qua đó, hoạt động của HĐND thị xã ngày càng hiệu quả hơn, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của tri và nhân dân thị xã.

Khắc phục hạn chế thông qua hoạt động giám sát

Thời gian qua, hoạt động kỳ họp HĐND Thị xã có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; các Nghị quyết HĐND thông qua tại kỳ họp đều có chất lượng tốt, mang tính khả thi cao và đi vào cuộc sống; công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc và tăng cường đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, tạo được niềm tin của nhân dân vào cơ quan dân cử.

Đáng chú ý, hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực và các ban của HĐNĐ thị xã được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và phương thức giám sát ngày càng được đổi mới. Theo đó, Thường trực HĐND thị chú trọng công tác chuẩn bị, chọn trúng những nội dung cần tập trung giám sát, khảo sát nhằm bảo đảm tiêu chí thiết thực, hiệu quả, “đúng và trúng” các vấn đề cử tri và nhân dân trên địa bàn quan tâm như: Khảo sát về công tác quản lý, chuẩn bị tổ chức Lễ hội Xuân 2019 trên địa bàn thị xã; giám sát công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn; giám sát công tác quản lý, cấp và sử dụng nước sạch tại thị xã Sơn Tây…

"Thông qua hoạt động giám sát và khảo sát thực tế, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã đã có các ý kiến đánh giá và ban hành thông báo kết quả giám sát, khảo sát, nêu ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị kịp thời với các cơ quan, đơn vị có liên quan để khắc phục tồn tại, thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương, thông qua đó để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra” - ông Hà Văn Đông nhấn mạnh.

Đặc biệt, các cuộc giám sát của Thường trực và các Ban HĐND thị xã đều được thực hiện khách quan, nghiêm túc, phản ánh trung thực, đúng đắn những nội dung được giám sát. Những kiến nghị, kết luận sau giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND được gửi đến UBND, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét giải quyết; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc để kịp thời giải quyết các vụ việc.

Tăng cường giám sát theo chuyên đề        

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thường trực HĐND thị xã Sơn Tây cũng thắn thắn nhìn nhận một số bất bất cập, hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, một số báo cáo, đề án, tờ trình còn gửi chậm làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban HĐND thị xã; hoạt động chất vấn của các tổ đại biểu và các đại biểu còn hạn chế…Đáng chú ý, một số ý kiến cử tri kiến nghị nhiều lần tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp vẫn còn chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; hoạt động tái giám sát còn chưa nhiều, việc giám sát của các tổ đại biểu HĐND thị xã còn hạn chế.

Từ nay đến cuối năm 2019, HĐND thị xã sẽ tập trung chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm của HĐND thị xã, trong đó, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp sẽ được đặc biệt quan tâm, sẽ được dành nhiều thời gian và nâng cao chất lượng hổi và trả lời. Đồng thời, HĐND thị xã sẽ tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, từ đó tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND thị xã, các cơ quan liên quan, theo dõi và đôn đốc giải quyết.

Đặc biệt, HĐND thị xã sẽ đẩy mạnh hoạt động giám sát, khảo sát theo chuyên đề, tập trung vào những vấn đề “nóng” trên địa bàn như: Giám sát việc triển khai, thực hiện các công trình xây dựng cơ bản và giải ngân vốn xây dựng cơ bản; Giám sát việc thực hiện một số đề án của UBND thị xã; Giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của UBND thị xã và UBND các xã, phường... Ngoài ra, HĐND thị xã sẽ tiếp tục duy trì chế độ giao ban với các Ban HĐND thị xã, Thường trực HĐND và các Ban HĐND các xã, phường để trao đổi kinh nghiệm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND các cấp thị xã.


Hà Vy


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t