Thường Tín kiểm tra quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn huyện (20:13 11/10/2019)


HNP - Ngày 10/10, UBND huyện Thường Tín có Kế hoạch số 237/KH-UBND về việc kiểm tra quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn huyện.  

Theo đó, đối tượng kiểm tra là các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông gồm điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông thiết lập và điểm cung cấp dịch vụ viễn thông được doanh nghiệp viễn thông ủy quyền, cửa hàng, điểm bán SIM thuê bao di động trả trước trên địa bàn huyện.
 
Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức thực hiện quy trình nội bộ để thường xuyên rà soát, kiểm tra, bảo đảm thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu tập trung của đơn vị tuân thủ đúng quy định. Việc quản lý điểm cung cấp dịch vụ viễn thông: Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp tự thiết lập và đặc biệt là điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền. Việc thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đảm bảo đúng quy định về thông tin thuê bao (Kiển tra hồ sơ đăng ký thuê bao, kiểm tra thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu). Việc thông báo, tạm dừng, thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông đối với thuê bao di động có thông tin thuê bao không đúng quy định tại Điểm e, Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP. Việc tuân thủ theo yêu cầu tại Công văn số 866/BTTTT-TTr ngày 26/3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chấn chỉnh hoạt động quản lý thông tin thuê bao di động trả trước. Việc đăng tải trên trang thông tin điện tử danh sách các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định. Kiểm tra hiện trạng, mục đích sử dụng các số thuê bao theo quy định tại Điểm b, Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP và đối chiếu với thông tin thuê bao đã đăng ký.
 
Đối với điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, cửa hàng, điểm bán SIM thuê bao di dộng trả trước huyện tiến hành kiểm tra giấy tờ liên quan đến hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Kiểm tra hợp đồng ủy quyền của doanh nghiệp viễn thông di động. Kiểm tra điều kiện của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP. Kiểm tra việc lưu trữ dữ liệu về thông tin thuê bao di động trả trước đã được đăng ký tại điểm cung cấp dịch vụ viễn thông. Kiểm tra thông tin của SIM thuê bao đang được bày bán tại điểm cung cấp dịch vụ.
 

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật