Thường Tín đánh giá hoạt động của Ngân hàng chính sách 9 tháng đầu năm (20:18 11/10/2019)


HNP - 9 tháng đầu năm 2019, nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thường Tín đã cho vay được trên 3.472 lượt hộ. Vốn tín dụng chính sách đã thu hút trên 3.500 lao động tham gia sản xuất kinh doanh từ các nguồn vốn giải quyết việc làm, hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, nâng chất lượng môi trường xây dựng và cải tạo trên 18 ngàn công trình nước sạch vệ sinh môi trường… Đó là những đánh giá tại hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thường Tín, tổ chức sáng 11/10.

Ngân hàng chính sách huyện giải ngân cho các đối tượng chính sách tại các xã


Để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm, Phòng giao dịch huyện Thường Tín đã tập trung chủ động tranh thủ ngồn vốn của NHCSXH cấp trên và địa phương đáp ứng kịp thời nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tổng nguồn vốn 334.886 triệu đồng, tăng so với đầu năm 38.426 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch năm, tốc độ tăng trưởng 11% so với năm 2018. Trong công tác cho vay với số tiền 124 tỷ đồng cho 3.472 lượt hộ vay, tập trung chủ yếu vào các chương trinh giải quyết việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường, cho vay hộ mới thoát nghèo… Tăng trưởng dư nợ tập trung vào một số chương trình như cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tăng 5 tỷ đồng; giải quyết việc làm tăng 29 tỷ đồng; hộ nghèo tăng 3 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 786 triệu đồng đạt 52% kế hoạch…
 
Phát huy những kết quả đạt được, trong những tháng cuối năm, NHCSH huyện tiếp tục tham mưu với các cấp để bổ sung nguồn vốn ủy thác địa phương năm 2020 để cho vay giải quyết việc làm đối với hộ nghèo, hộ mất đất sản xuất nông nghiệp, hộ có nhu cầu vay vốn để phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; chủ động đề nghị với NHCSXH thành phố bổ sung nguồn vốn cho vay các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vốn giải quyết việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường để đáp ứng nhu cầu vốn của các xã đề nghị tăng dư nợ; tích cực xử lý nợ quá hạn, nợ xấu, không để phát sinh nợ mới; thực hiện đầy đủ các văn bản quy định, nghiêm túc chấp hành quy trình giao dịch xã, phấn đấu 100% các công việc được giải quyết dứt điểm tại điểm giao dịch xã.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật