Gia Lâm: Phối hợp làm tốt công tác cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận (20:24 19/10/2019)


HNP - Xác định việc cung cấp thông tin, trả lời báo chí về hoạt động của huyện là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các ngành, các xã, thị trấn huyện Gia Lâm đã thực hiện nghiêm túc. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 21/01/2014 của Thành ủy Hà Nội “về việc cung cấp thông tin, trả lời báo chí”, đã góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ của huyện.

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm đã chỉ đạo quán triệt nội dung Chỉ thị số 25-CT/TU đến 100% cán bộ, đảng viên của Huyện và cơ sở và cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phối hợp công tác hằng năm; trong đó, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân; UBND huyện định kỳ thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành và các vấn đề liên quan công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn. Các xã, thị trấn, MTTQ, các ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc công tác thông tin báo chí, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của Trung ương, Thành phố, báo của các ngành, hội trong xây dựng các tin, bài tuyên truyền, cổ động các phong trào thi đua, biểu dương gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; nghiêm túc tiếp thu các thông tin báo chí phản ánh về những hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tiến hành xác minh làm rõ để nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phân công 01 đồng chí lãnh đạo, 01 đồng chí chuyên viên thực hiện công tác điểm báo định kỳ (hằng ngày, hằng tuần) tiến hành nắm bắt các thông tin báo chí phản ánh, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong dư luận nhân dân, như: Bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, quản lý các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, GPMB thực hiện các dự án đầu tư xây dựng NTM, đô thị văn minh,... Theo đó, hằng năm, có trên 50 lượt tin, bài viết trên các báo in, trang thông tin điện tử phản ánh các vấn đề vụ việc liên quan đến huyện tập trung vào các vấn đề: Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm làng nghề, giáo dục và đào tạo, công tác đảm bảo TT,ATGT, công tác quản lý nhà nước về đất đai, triển khai các dự án đầu tư, công tác bồi thường GPMB... Việc báo cáo khái quát thông tin báo chí định kỳ đã giúp Thường trực Huyện uỷ chỉ đạo các cơ quan, ngành chức năng có liên quan giải quyết kịp thời các vụ việc dân sinh bức xúc.

Huyện cũng đăng tải công khai số điện thoại, địa chỉ email của người phát ngôn lên trang thông tin điện tử của huyện. Chỉ đạo các ngành, xã, thị trấn kiểm tra các thông tin báo chí đề cập, chấn chỉnh các vi phạm, nhất là công tác đảm bảo vệ sinh môi trường (xã Kim Sơn, Kiêu Kỵ, Kim Lan); ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp (xã Đình Xuyên, Dương Hà, Bát Tràng), ô nhiễm nguồn nước Sông Cầu Bây; đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn góp phần thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh (xã Ninh Hiệp, Yên Thường, thị trấn Trâu Quỳ...); vi phạm trật tự xây dựng (xã Ninh Hiệp, Bát Tràng, Đặng Xá, thị trấn Trâu Quỳ...); vi phạm về tham gia giao thông trên một số tuyến đê Phù Đổng, đê sông Hồng...

Cùng với đó, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền, đối thoại giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm. Trong 5 năm, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện đã tổ chức hàng chục cuộc đối thoại với nhân dân các xã (Ninh Hiệp, Đặng Xá, Đa Tốn, Đông Dư, thôn Xuân Dục, Trùng Quán, xã Yên Thường, tổ dân phố Cửu Việt, Chính Trung, Kiên Thành - thị trấn Trâu Quỳ...) với các nội dung liên quan đến công tác GPMB, thực hiện các dự án xây dựng các khu đô thị Đặng Xá, Khu đô thị Gia Lâm, đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện công tác GPMB (xây dựng đường Dương Xá - Đông Dư; thôn Trùng Quán, Xuân Dục - xã Yên Thường...); công tác tuyển sinh đầu cấp tại Trường Tiểu học Cao Bá Quát - Đặng Xá; công tác xây dựng khu sản xuất làng nghề tập trung xã Đình Xuyên...

Đáng nói, đối với những tin, bài phán ánh chưa đúng bản chất vấn đề, vụ việc; đăng tải những thông tin chưa được thẩm tra xác minh, thông tin một chiều thiếu chính xác, gây dư luận bức xúc, tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, gây khó khăn cho triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện; Huyện ủy - UBND huyện giao các phòng, ban, chuyên môn, Đảng ủy - UBND xã, thị trấn thẩm tra, xác minh thông tin và đã có văn bản trả lời, hồi âm các báo đã phản ánh theo đúng quy định.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 25-CT/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm sẽ chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác thông tin báo chí góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động... chấn chỉnh những sai phạm, tồn tại trong quản lý, điều hành, giải quyết kịp thời các vấn đề nhân dân quan tâm, không để hình thành điểm nóng ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Định kỳ thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành và các vấn đề liên quan thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương theo quy định pháp luật; Cấp ủy, chính quyền cần nắm chắc tình hình, dự báo và bám sát những ván đề nhạy cảm, phức tạp, đánh giá khả năng tác động đến tâm lý, tư tưởng, dư luận xã hội...; đặc biệt, khi xảy ra vụ việc, vấn đề gây bức xúc tại địa phương, đơn vị, cùng với việc chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, phải kịp thời có văn bản báo cáo lãnh đạo Thành phố và Huyện để kịp thời định hướng thông tin, hạn chế, khắc phục trình trạng báo chí thông tin một chiều, thiếu chính xác, gây bức xúc dư luận.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t