Chương Mỹ: Triển khai Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019 (20:15 11/10/2019)


HNP - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ vừa ban hành Kế hoạch số 04/KH-MTTQ-BTT triển khai Tháng cao điểm "Vì người nghèo", từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2019.

Theo đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tập trung vận động các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu vận động Quỹ. Vận động các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo giúp họ thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện xây dựng NTM đô thị văn minh. Tập trung rà soát, nắm chắc số lượng tình hình nhu cầu hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...  trên địa bàn; xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể cho các đối tượng. Phối hợp với UBND huyện và các tổ chức thành viên tổ chức phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019.
 
Về tiến độ triển khai, từ ngày 25/9/2019 - 15/10/2019, triển khai kế hoạch Tháng cao điểm “Vì người nghèo” đến Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung vận động Quỹ “Vì người nghèo”; các hoạt động hỗ trợ người nghèo, các gương thoát nghèo,... Gửi thư vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của đồng chí Chủ tịch UBND và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đến các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện. Ngoài ra, kiện toàn và họp Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo các cấp, thống nhất phân công thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và phát động ủng hộ Quỹ “Vĩ người nghèo”.
 
Từ ngày 15/10/2019 - 18/11/2019: Tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” trên địa bàn huyện; Tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ cho hộ nghèo theo nội dung của Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Tháng cao điểm.
 

Hoài Lưu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật