Gia Lâm thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới (15:45 31/10/2019)


HNP - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, huyện Gia Lâm đã tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền và triển khai nhiều hoạt động nhằm quảng bá rộng rãi tiềm năng, thế mạnh của huyện, mang lại nhiều cơ hội phát triển cho huyện và người dân trong phát triển kinh tế, xã hội.

Trong những năm qua, huyện Gia Lâm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phục vụ mục đích đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Thủ đô và đối ngoại nhân dân. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thường xuyên tổ chức hội nghị bồi dưỡng về công tác thông tin đối ngoại cho báo cáo viên cấp huyện và cơ sở, báo cáo viên các ngành, đoàn thể. Tham mưu Huyện ủy chỉ đạo Đảng ùy các xã Bát Tràng, Phù Đổng, Dương Xá, Ninh Hiệp (những địa phương hàng năm có nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm quan, học tập, mua bán, trao đổi hàng hóa...) tổ chức tập huấn về công tác thông tin đối ngoại đến cán bộ thôn xóm, chi hội đoàn thể, các hộ sản xuất, kinh doanh có quan hệ thương mại với đối tác nước ngoài.

Để phát huy được hiệu quả tuyên truyền thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn định hướng các cơ quan thông tin, tuyên truyền của huyện thực hiện những phóng sự và bài viết phản bác luận điệu xuyên tạc, thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh cho cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong 10 năm qua, đã cấp phát trên 3000 cuốn thông tin đối ngoại cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn huyện.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 10 lớp bồi dưỡng thông tin về công tác đối ngoại cho gần 1.500 lượt học viên là báo cáo viên các cấp, các ngành, đoàn thể thuộc Huyện; 30 lớp thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế; Đảng ủy xã Phù Đổng, Dương Xá mở 05 lớp cho hơn 1.000 học viên là cán bộ thôn xóm, BCH chi hội đoàn thể; Đảng ủy xã Bát Tràng, Ninh Hiệp mở 04 lớp với gần 600 học viên, trong đó có 10 lớp mở cho đối tượng là cán bộ thôn xóm, BCH chi hội đoàn thể và 20 lớp cho đối tượng là các hộ sản xuất, kinh doanh có quan hệ thương mại với đối tác nước ngoài. Trong đó, chú trọng đến các thông tin về lập trường, quan điểm của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, cấp ủy cơ sở, MTTQ và các đoàn thể thuộc Huyện đã tổ chức các buổi nói chuyện thời sự tình hình trong nước và quốc tế, trong đó có lồng ghép tuyên truyền, cung cấp những thông tin tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia cho gần 15.500 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, các trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học và các trường THPT trên địa bàn Huyện trong chương trình học tập chính trị Hè cho cán bộ, giáo viên; chương trình bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh có lồng ghép tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại.

Một điểm nổi bật trong 10 năm qua là huyện luôn chú trọng công tác quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Huyện. Trong đó, thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình phát triền kinh tế, văn hoá, xã hội và các lĩnh vực có liên quan đến các cơ quan báo chí, thu hút các đối tác trong và ngoài nước tới đầu tư, kinh doanh, như

tuyên truyền về thế mạnh sản xuất nông sản hàng hóa của huyện như: ổi Đông Dư, Cam Kiêu Kỵ, Rau an toàn Văn Đức, Đặng Xá...Đầu năm 2019, Huyện đã phát hành trên 1000 cuốn sách “Gia Lâm Văn hoá và phát hành cuốn sách "Huyện Gia Lâm chặng đường xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo xây dựng phim tư liệu, tuyên truyền, giới thiệu những giá trị văn hóa, di tích lịch sử nồi tiếng ở địa phương như: Lễ hội Gióng, khu di tích Đền Phù Đổng, Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan; những sản phẩm gốm sứ của làng Gốm Bát Tràng, làng Gốm Kim Lan..; thu hút các nhà doanh nghiệp, các nhà đầu tư và du khách trong nước đến vói địa phương.

Huyện luôn mở rộng các hoạt động hữu nghị, đoàn kết, giao lưu trên mọi lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật. Những năm qua, huyện đã tổ chức tiếp đón các đoàn khách quốc tế đến tham quan, học tập: Đoàn học viên cao cấp lý luận chính trị CHDCND Lào; Ban Tuyên giáo Thành ủy Viêng Chăn - CHDCND Lào; LĐLĐ huyện tiếp đoàn cán bộ Công đoàn Viêng Chăn đến thăm, trao đổi kinh nghiệm; tiếp đoàn Học giả Mỹ đến khảo sát tình hình doanh nghiệp tổ chức công đoàn khi Việt Nam tham gia hiệp định TPP. Hội Nông dân Huyện tiếp đón đoàn nông dân Hàn Quốc thăm mô hình sản xuất RAT tại xã Đặng Xá; Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện tiếp đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Viêng Chăn (Lào) đến thăm, trao đổi kinh nghiệm. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện tiếp Đoàn thanh niên của Lào, Campuchia, Australia đến thăm, trao đổi kinh nghiệm...;

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt đuợc, công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại ở một số địa phương, đơn vị, ngành, đoàn thể còn hạn chế, thời gian triển khai chậm; nội dung triển khai còn sơ lược; công tác tuyên truyền tại các địa phương, đơn vị đa phần là lồng ghép với việc thông tin thời sự, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương mà chưa có nhiều buổi nói chuyện chuyên đề riêng.

Do đó, để phát huy hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, huyện Gia Lâm sẽ đổi mới về nội dung, phương pháp và đa dạng về hình thức thông tin đối ngoại, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn, coi trọng tính định hướng và sức thuyết phục, sự phù hợp về đối tượng và địa bàn tuyên truyền. Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc và lâu đời của địa phương; quảng bá các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương để thu hút các nhà đầu tư, tranh thủ nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao hiệu quả các thông tin, sản phẩm phục vụ mục đích tuyên truyền đối ngoại, chú trọng tính chính xác, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng cụ thể. Đặc biệt, chú trọng phối hợp giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội trong điều kiện các phương tiện truyền thông hiện đại phát triển nhanh chóng hiện nay.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật