Hoàn Kiếm tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 (15:19 11/10/2019)


HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn quận.

Theo đó, quận sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội phạm về chức vụ, chính sách xử lý đối với người có hành vi tham nhũng được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015....

UBND quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp thuộc quận và UBND 18 phường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ sau từ năm 2019 - 2021: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tố chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư; thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; thông qua hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động cải cách và kiểm soát TTHC, kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, tập trung cao điểm trong dịp Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng (9/12).

Nghiên cứu tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng đạo đức liêm chính. Biên soạn, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính. Khai thác, sử dụng có hiệu quả tuyên truyền tập trung về pháp luật phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị. Phối hợp xây dựng chương trình, chuyên mục, tin, bài cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên các trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của quận, phường. Ngoài ra, cán bộ, công chức, người lao động trong các đơn vị tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật