Gia Lâm triển khai thực hiện liên thông một số TTHC (15:19 11/10/2019)


HNP - Ngày 9/10, UBND huyện Gia Lâm ban hành Công văn số 2589/UBND-PTP về triển khai thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND, ngày 30/9/2019, của UBND thành phố Hà Nội triển khai Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 ban hành Quy chế phối hợp liên thông thực hiện các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn huyện Gia Lâm, UBND huyện yêu cầu Trưởng các Phòng, Ban, Ngành, đơn vị của huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng, triển khai thực hiện và nâng cao trách nhiệm phối hợp của các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”.

Thực hiện việc áp dụng, triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố và cổng dịch vụ công của Thành phố trên địa bàn theo lộ trình triển khai của UBND thành phố Hà Nội.
 


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật