Thường Tín biểu dương 163 gương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu năm 2019 (20:56 10/10/2019)


HNP - Sáng 10/10, huyện Thường Tín tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Người tốt - Việc tốt” và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2019, đánh giá kết quả đợt thi đua chuyên đề kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Các cá nhân được UBND thành phố khen thưởng


Trong năm vừa qua, các hoạt động tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” và Cuộc thi viết được huyện chỉ đạo, đẩy mạnh thông qua hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, thông qua các khẩu hiệu tuyên truyền trực quan, qua trang thông tin điện tử huyện...
 
Trên lĩnh vực kinh tế, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” được phát huy với nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn cụ thể trong từng lĩnh vực như: thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển các làng nghề truyền thống, các hoạt động thương mại và thương mại dịch vụ. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong các doanh nghiệp diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung thiết thực; công nhân lao động tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị, tạo ra nhiêu sản phẩm đạt chất lượng cao... 
 
Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng 9 tháng đầu năm đạt 13.464 tỷ đồng, đạt 78,2% kế hoạch năm, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị Thương mại - Dịch vụ 9 tháng đầu năm đạt 8.191 tỷ đồng, đạt 73,6% kế hoạch năm, tăng 15,3% so với cùng kỳ nãm trước. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm đạt 963 tỷ đồng, đạt 74,4% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp 9 tháng đầu năm thực hiện 653.716 triệu đồng, đạt 115,91% dự toán Thành phố giao, đạt 90,17% dự toán huyện giao, tăng 112,09% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm thực hiện 1.390.617 triệu đồng, đạt 101,33% dự toàn Thành phố giao, đạt 71,22% dự toán huyện giao đầu năm và tăng 67,94% so với cùng kỳ năm 2018. Chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm thực hiện 1.122.292 triệu đồng, đạt 81,78% dự toán Thành phố giao, đạt 57,48% dự toán huyện giao sau điều chỉnh, tăng 40,35% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Khen thưởng các tập thể, cá nhân trong cuộc thi viết về gương Người tốt, việc tốt
 
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Thường Tín tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kịp thời phát hiện nhân tố mới để bồi dưỡng, nhân rộng và khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, tạo khí thế thi đua sôi nỗi, cổ vũ, phát huy đoàn kết, khơi dậy sức mạnh của toàn dân và hệ thống chính trị trong các phong trào thi đua. Tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, đảm bảo tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục, tạo được sức lan tỏa trong xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng. Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực, nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 và 2020. Tập trung chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung tổ chức và triển khai tốt Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố vào năm 2020.
 
Tại hội nghị, 10 gương Người tốt, việc tốt được thành phố tặng bằng khen, UBND huyện Thường Tín khen thưởng cho 163 cá nhân gương Người tốt, việc tốt cấp huyện; công nhận 39 cá nhân đạt giải trong Cuộc thi viết về gương Người tốt, việc tốt; 21 tập thể và 22 cá nhân có thành tích trong đợt thi đua chuyên đề kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật