Hoàng Mai: Triển khai sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách (20:24 09/10/2019)


HNP - Ngày 9/10, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận. 

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh phát biểu tại hội nghị


Ngày 16/9/2019, Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 21-ĐA/TU về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Đề án được áp dụng tại các xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố thuộc thành phố Hà Nội. Đối tượng áp dụng: Cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố thuộc thành phố Hà Nội.
 
Xuất phát từ tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận, hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở 14 phường và các tổ dân phố trên địa bàn Quận. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ không chuyên trách tại phường, tổ dân phố đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai đã xây dựng Đề án số 03-ĐA/QU, ngày 30/9/2019, để sắp xếp, tinh gọn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố, đây cũng là yếu tố khách quan trong tình hình hiện nay nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, cụ thể là Kết luận số 64-KL/TW, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Kế hoạch 109-KH/TU, ngày 29/11/2018 của Thành ủy Hà Nội...
 
Xuất phát từ vị trí vai trò, chức năng nhiệm vụ của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố trên địa bàn quận; kết quả nghiên cứu và thực hiện bước đầu Đề án “thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố trên địa bàn quận Hoàng Mai” của Ban Thường vụ Quận ủy. Việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố trên địa bàn quận nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, gắn với tinh giản số lượng người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn dân cư.
 
Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Thành ủy về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội”, Quận ủy Hoàng Mai đã chỉ đạo, rà soát, sắp xếp còn 681 tổ dân phố (Năm 2004, thành lập 753 tổ dân phố).
 
Hiện nay, quận Hoàng Mai có 14 phường, trong đó: Phường loại I có 13 phường, phường loại II có 01 phường. Hệ thống chính trị ở dân cư có: 187 chi bộ dân cư, 701 tổ dân phố, 187 Ban công tác Mặt trận, 187 Chi hội Cựu chiến binh, 187 Chi hội Phụ nữ, 187 Chi Đoàn thanh niên.
 
Đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đối với cơ sở, đồng thời, quán triệt, tuyên truyền Đề án của Quận ủy; chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án của phường trên cơ sở Đề án của quận và các văn bản chỉ đạo của UBND quận, đồng thời, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở theo thẩm quyền…

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật