Đống Đa: Nâng cao chất lượng xây dựng mô hình “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa" (20:17 11/10/2019)


HNP - Nhằm nâng cao chất lượng xây dựng mô hình “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn quận đến năm 2020, ngày 01/10, UBND quận Đống Đa có Kế hoạch số 228/KH-UBND để tổ chức triển khai, thực hiện.

Theo đó, quận phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu có trên 88% số hộ được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đinh văn hóa; Có trên 72% số Tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.

Để thực hiện tốt mục tiêu này, quận sẽ triển khai thực hiện việc công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” theo đúng quy định tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Khôi phục, kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa gia đình truyền thống Thăng Long - Hà Nội, gắn với yêu cầu phát triển đô thị hiện đại, trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của nhân loại, đề cao các giá trị chân, thiện, mỹ trong đời sống gia đình và các mối quan hệ cộng đồng. Chú trọng công tác xây dựng Gia đình văn hóa, tạo tiền đề cơ bản thực hiện các nội dung khác của phong trào, nhất là trong xây dựng nếp sống văn minh và các mô hình văn hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 
Đồng thời, tập trung tuyên truyền, xây dựng các mô hình, điển hình của tổ dân phố thực hiện nếp sống văn minh đô thị; xây dựng người Hà Nội, thanh lịch, văn minh. BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận chủ trì kiểm tra, rà soát việc thực hiện phong trào của BCĐ các phường nhằm nâng cao chất lượng danh hiệu.
 
Đối với việc cưới, đảm bảo các tiêu chí “Trang trọng - Vui tươi - Lành mạnh - Tiết kiệm” phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của địa phương. Việc tang, đảm bảo “Trang nghiêm - Tiết kiệm - Nghĩa tình”; hạn chế việc lãng phí trong việc tổ chức tang lễ; tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện việc hỏa táng. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ các gia đình có người hỏa táng khi qua đời.
 
Tôn trọng, đảm bảo các sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo bình thường của mọi công dân trên địa bàn quận. Tổ chức lễ hội theo đúng quy định của Trung ương, Thành phố. Hạn chế mở rộng quy mô những lễ hội tránh những hoạt động làm sai lệch nội dung, bản chất, ý nghĩa lễ hội; ngăn ngừa sự du nhập và hình thành những thói quen, tập tục xa lạ với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật