“Quỹ Hỗ trợ Nông dân” huyện Gia Lâm trợ giúp tích cực trong phát triển kinh tế nông thôn (09:33 17/10/2019)


HNP - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND, ngày 20/10/2009, của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng “Quỹ Hỗ trợ Nông dân” thành phố Hà Nội, Hội Nông dân huyện Gia Lâm đã phát huy hiệu quả của nguồn quỹ này, trở thành ''bà đỡ" của nhiều mô hình kinh tế trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị 27/CT-UBND, hàng năm, bên cạnh việc trích nguồn ngân sách, huyện bổ sung tăng trưởng Quỹ HTND, huyện Gia Lâm còn đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tạo điều kiện đẩy mạnh xây dựng Quỹ HTND các xã, thị trấn. Đối với Hội Nông dân huyện, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu thi đua phát triển Quỹ HTND tới 20 cơ sở Hội trong toàn huyện. Tổ chức 30 lớp tập huấn về nghiệp vụ Quỹ HTND, xây dựng 40 kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác sử dụng và quản lý Quỹ…

Căn cứ chương trình công tác Hội, ngay từ đầu năm, BCH Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu vận động, xây dựng Quỹ HTND tới 20 cơ sở Hội trực thuộc từ 3-10 triệu đồng/năm. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức tuyên truyền vận động trong cán bộ, hội viên nông dân, các tổ chức xã hội, hộ sản xuất kinh doanh giỏi và nhân dân trong địa bàn tích cực ủng hộ xây dựng Quỹ theo chỉ tiêu được giao.

Hội Nông dân các xã, thị trấn đã tổ chức trên 300 buổi tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin ở địa phương, các hội nghị, sinh hoạt chi hội ở tại thôn xóm, cụm dân cư cho gần 70 nghìn lượt hội viên nông dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Quỹ hỗ trợ Nông dân…Thành lập các tổ, nhóm nòng cốt đi trực tiếp các hộ gia đình để tuyên truyền vận động ủng hộ.

Kết quả, qua 10 năm, Ngân sách huyện cấp bổ sung cho Quỹ HTND huyện 4,950 tỷ đồng, đến nay, Quỹ cấp Huyện đạt 6,990 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách cấp bổ sung Quỹ 6,750 tỷ đồng; hội viên nông dân ủng hộ 116,583 triệu đồng và 123,417 triệu đồng bổ sung từ phí chuyển sang. Tại cấp cơ sở, 100% cơ sở Hội đã tổ chức phát động, tuyên truyền vận động trong cán bộ, hội viên nông dân về công tác xây dựng và phát triển Quỹ HTND. Đặc biệt, Đảng ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo HND các xã, thị trấn trình HĐND phê chuẩn để UBND trích một phần ngân sách địa phương bổ sung tăng Quỹ HTND hàng năm. Kết quả, Quỹ HTND cơ sở đến nay đạt hơn 1,766 tỷ đồng.

Trong hỗ trợ vốn Quỹ HTND, căn cứ vào nguồn vốn và nhu cầu vay vốn của Hội viên nông dân trong huyện, Hội Nông dân huyện đã phân bổ cho từng đơn vị trong huyện vay thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh theo định hướng phát triển kinh tế của từng đơn vị. Những năm gần đây, nguồn vốn ưu tiên cho vay thực hiện mô hình kinh tế tập thể, tổ hội nghề nghiệp, các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh. Kết quả, tổng nguồn vốn Quỹ HTND cho vay quay vòng trong 10 năm là 103,274 tỷ đồng cho 8.480 lượt hộ vay với 345 dự án. Trong đó, nguồn vốn Thành phố ủy thác 78,250 tỷ đồng với 6.405 lượt hộ vay; nguồn vốn của huyện 21,220 tỷ đồng với 1.612 lượt hộ vay; nguồn vốn vận động của cơ sở là hơn 3,804 tỷ đồng cho 463 lượt hộ vay.

Tính đến hết tháng 6/2019, tổng số tiền dư nợ cho vay các nguồn Thành phố, huyện là hơn 35,291 tỷ đồng với 1.913 hộ vay. Trong đó, nguồn thành phố là 27,100 tỷ đồng cho 1.438 hộ vay với 78 dự án, gồm: 28 dự án chăn nuôi, 42 dự án trồng trọt, 8 dự án ngành nghề thủ công. Nguồn huyện hơn 6,490 tỷ đồng cho 352 hộ vay với 20 dự án, gồm 12 dự án phát triển trồng trọt, 5 dự án phát triển chăn nuôi, 3 dự án vay phát triển nghề thủ công. Hiện nay, HND huyện Gia Lâm đã thực hiện đảm bảo 100% các xã, thị trấn chuyển nguồn lên huyện quản lý theo hơn 1,766 tỷ đồng cho 475 hộ vay.

Đáng chú ý, nguồn quỹ này được quản lý đúng quy định. Để quản lý tốt các nguồn vốn vay, Hội Nông dân huyện đã tổ chức 30 buổi tập huấn nghiệp vụ cho 2.850 lượt cán bộ HND; Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng, các doanh nghiệp tổ chức 1.200 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 140 nghìn lượt hội viên tham dự. Công tác thu phí và gốc đảm bảo đúng thời gian quy định, không có trường hợp nào nợ đọng quá hạn. Bên cạnh đó, Ban kiểm tra, Ban điều hành Quỹ HTND huyện đã chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra ngay từ đầu hàng năm. Cấp huyện đã tổ chức trên 100 buổi kiểm tra đến 100% cơ sở Hội về công tác quản lý Quỹ HTND. Cấp cơ sở đã tổ chức trên 1000 buổi kiểm tra 100% các chi hội và các hộ vay vốn.


Từ năm 2010 đến nay, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) huyện Gia Lâm và Thành phố đã cho 8.480 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất và kinh doanh, giúp đỡ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn. Nguồn vốn hỗ trợ nông dân đã góp phần thực hiện tốt “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào “5 điểm, 10 việc" Hội Nông dân Gia Lâm tham gia phát triển kinh tế giai đoạn 2011-2015”, Kế hoạch “Hội Nông dân Gia Lâm tham gia phát triển vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh giai đoạn 2016-2020” và Cuộc vận động “Mỗi làng một nghề một sản phẩm điển hình huyện Gia Lâm”… qua bình xét, hàng năm, đạt trên 75% các hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh các cấp so với hộ đăng ký. Một số mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình liên kết sản xuất rau an toàn tại Đặng Xá, mô hình nuôi cá lồng, rau trái vụ của Văn Đức, mô hình trồng rau thủy canh tại xã Đa Tốn, mô hình trồng cây ăn quả tại Đông Dư, Đa Tốn, Dương Xá, mô hình trồng cây giống tại Trâu Quỳ, mô hình trồng hoa cây cảnh tại Phù Đổng… góp phần nâng cao đời sống nông dân, giảm hộ nghèo năm 2018 của huyện còn 0,36%.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-UBND, huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động xây dựng tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND, phấn đấu Quỹ HTND huyện mỗi năm tăng từ 500-700 triệu đồng/năm; HND các xã, thị trấn vận động tăng từ 5-10 triệu đồng/năm. Đồng thời, tập trung nguồn vốn cho vay các đơn vị chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyên canh, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể đối với các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của huyện, nhân rộng các mô hình vay vốn đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý cho vay, thu hồi vốn, phí đúng thời gian quy định. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo sử dụng nguồn quỹ đạt hiệu quả về kinh tế và xã hội; Tổ chức tập huấn KHKT, tham quan mô hình, tọa đàm trao đổi học tập kinh nghiệm, hướng dẫn các hộ vay vốn quản lý và sử dụng tốt nguồn vốn vay.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t