Hai Bà Trưng tiếp tục kiện toàn tổ dân phố trên địa bàn quận (20:12 11/10/2019)


HNP - Ngày 7/10, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về tiếp tục kiện toàn tổ dân phố trên địa bàn quận.

Theo đó, thực hiện sáp nhập tổ dân phố có quy mô nhỏ thành tổ dân phố có quy mô lớn hơn theo Điều 7a, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ quy định: “Đối với các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% quy mô số hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này thì phải sáp nhập với thôn, tổ dân phố liền kề; Đối với các thôn, tổ dân phố đạt từ 50% quy mô số hộ gia đình trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này ở những nơi có đủ điều kiện thì thực hiện sáp nhập".

UBND quận xác định phương án sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố để thành tổ dân phố có quy mô phù hợp, đúng quy định của pháp luật, cụ thể như sau: Sáp nhập các tổ dân phố hiện có quy mô dưới 225 hộ gia đình với các tổ dân phố liền kề, để sau khi sáp nhập, tổ dân mới có quy mô lớn hơn 250 hộ gia đình; Khuyến khích việc sáp nhập các tổ dân phố khác có quy mô từ 250 hộ trở lên, có điều kiện phù hợp để có tổ dân phố lớn hơn. Việc sáp nhập tổ dân phố cần tính toán, xem xét các điều kiện, đặc điểm cụ thể để có phương án phù hợp đối với từng khu vực.

UBND các phường xây dựng Đề án sáp nhập tổ dân phố và tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của mỗi tổ dân phổ hiện tại về Đề án sáp nhập tổ dân phố, tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án. Đề án sáp nhập tổ dân phố nếu được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của mỗi tổ dân phố dự kiến sáp nhập tán thành, UBND các phường trình HĐND cấp phường thông qua.

Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2019. Sau khi có quyết định của UBND thành phố, UBND các phường tiến hành ngay quy trình bầu Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố (theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội về Quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội) và tham mưu Đảng ủy phường kiện toàn hệ thống chính trị gắn với các tổ dân phố sau khi kiện toàn.
 


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật