Hai Bà Trưng: Tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng (12:20 15/10/2019)


HNP - 9 tháng đầu năm 2019, việc thực thi chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chính sách BHXH, BHYT, BHTN gần gũi với người dân hơn, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận và tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN ngày càng dễ dàng và thuận lợi hơn. Số người tham gia BHYT trên địa bàn quận tăng qua các năm, tiến tới BHYT toàn dân. 

Tính đến hết tháng 8/2019, số người tham gia BHYT trên địa bàn quận là 423.719 người, tăng 10.978 người, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2018. Tính đến 31/8/2019, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,7% thiếu 0,5% so với chỉ tiêu được giao 2019 là 88,2%.

Các đối tượng tham gia BHYT theo các nhóm cụ thể như sau: Nhóm đối tượng người lao động và người sử dụng lao động đóng: Tỷ lệ tham gia tăng qua các năm, năm 2017 có 132.038 người tham gia, đến tháng 8/2019, có 141.505 người tham gia (tăng 8.897 người, tăng 6,4% so với năm 2018), tuy nhiên tỷ lệ tham gia chưa cao so với số đơn vị (chủ yếu các doanh nghiệp ngoài quốc doanh).

Nhóm do tổ chức BHXH đóng và nhóm ngân sách nhà nước đóng: Trong đó, đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi đã đủ 72 tháng tuổi nhưng chưa đến kỳ nhập học đã được cấp thẻ có giá trị đến 30/9, đảm bảo 100% đối tượng tham gia và được cấp thẻ BHYT. Đối tượng hưởng tuất hằng tháng từ trên 80 tuổi đã được cấp thẻ BHYT 100%.

Nhóm đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng: Đối với hộ gia đình cận nghèo: Từ năm 2014 được ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% mức đóng, tính đến tháng 8/2019 có 387 người được cấp thẻ BHYT (trừ những người tham gia đối tượng khác như: Người có công, cùng tham gia BHXH, BHYT...); Nhóm đối tượng HSSV: Tỷ lệ HSSV tham gia tăng qua các năm, năm học 2017-2018, tỷ lệ đạt 97%; năm học 2018-2019, tỷ lệ đạt 98,05% chưa đạt chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT.

Nhóm tham gia theo hộ gia đình, số người tham gia tăng dần qua các năm: Năm 2017: 48.027 người, đến tháng 8/2019, là 51.998 người tham gia (tăng 3.543 người, tăng 7,3% sơ với năm 2018).

Tính đến tháng 8/2019: Số người tham gia BHXH bắt buộc: 141.660 người, đạt 90,94% so với kế hoạch phát triển đối tượng do BHXH thành phố Hà Nội giao năm 2019; Số người tham gia BHTN: 137.247 người, đạt 91,4%so với kế hoạch phát triển đối tượng do BHXH thành phố Hà Nội giao năm 2019; Số người tham gia BHXH tự nguyện: 1.115 người, đạt 58,72% so với kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH thành phố giao năm 2019.

Bên canh đó, vẫn còn tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN tháng 8/2019 là 3,17%). Nguyên nhân chính là do nhiều doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hoạt động cầm chừng; ý thức chấp hành pháp luật về lao động, BHXH, BHYT của một bộ phận người sử dụng lao động, người lao động chưa nghiêm túc, không tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc tham gia không đầy đủ làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật