Đống Đa tăng cường công tác phòng chống cháy nổ đối với các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (20:14 11/10/2019)


HNP - Ngày 7/10, UBND quận Đống Đa có văn bản số 1837/UBND-KT về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ đối với các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trên địa bàn Quận.

Theo đó, UBND quận yêu cầu Công an Quận chỉ đạo Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với các cửa hàng kinh doanh bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG chai trên địa bàn Quận. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG chai trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, rà soát duy trì các điều kiện về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh: duy trì hoạt động thường xuyên hệ thông báo cháy, chữa cháy, giám sát an toàn; Duy trì đủ nguồn nước, tăng cường dụng cụ phương tiện, vật tư... đủ số lượng, chất lượng, chủng loại đảm bảo sẵn sàng hoạt động, sử dụng ngay khi có cháy, nổ xảy ra
 
Yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG chai thường xuyên phổ biến hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên về công tác PCCC&PCCN, các biện pháp an toàn PCCC&PCCN nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự cảnh giác cho cán bộ nhân viên tại cơ sở, tăng cường công tác tự kiểm tra định kỳ trong công tác PCCC&PCCN; Đảm tảo nguồn lực, phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc tại chỗ để chủ động ứng phó với mọi tình huống do cháy, nổ, mất an toàn gây ra, xử lý kịp thời các nguy cơ cháy, nổ tại cơ sở kinh doanh.
 
UBND 21 phường tăng cường công tác tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống cháy nổ đối với các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG chai trên địa bàn quản lý. Phối hợp với Công an Quận thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG chai trên địa bàn quản lý trong công tác chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và phòng chống cháy nổ. Kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh đối với các cửa hàng bán lẻ LPG chai không đáp ứng đủ điều kiện trong công tác phòng cháy chữa cháy.
 
Công ty điện lực Đống Đa quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện của các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG chai trên địa bàn. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG chai trong việc sử dụng các thiết bị điện an toàn để giảm thiểu nguy cơ chập điện gây cháy, nổ tại cơ sở. Phòng Quản lý đô thị tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG chai trên địa bàn Quận. Phòng Kinh tế tăng cường hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG chai (Gas) thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ.
 

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật