Làm rõ xuống cấp, hư hỏng mặt đê hữu Đà ở huyện Ba Vì (14:07 24/09/2019)


HNP - Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội vừa có Báo cáo số 1462/BC-CCĐĐ, làm rõ hiện trạng, tình hình xuống cấp, hư hỏng mặt đê hữu Đà thuộc địa bàn các xã Thuần Mỹ, Sơn Đà, Tòng Bạt (huyện Ba Vì).

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội xác định các vị trí, hiện trạng hư hỏng đê điều ở huyện Ba Vì. Cụ thể: Từ K0+000 đến K9+700 thuộc địa bàn các xã Thuần Mỹ, Sơn Đà, Tòng Bạt, từ năm 2010, mặt tuyến đê hữu Đà được nhà nước đầu tư kinh phí cải tạo, sữa chữa với chiều dài 9,1km bằng bê tông asphalt, vị trí đầu tuyến đoạn từ K0+600 chiều dài 0,6km được đầu tư gia cố bằng cấp phối. Tuy nhiên, hiện nay, toàn bộ mặt đê đang bị xuống cấp, xuất hiện nhiều vết rạn, lún thuộc địa bàn các xã Thuần Mỹ, Sơn Đà, Tòng Bạt với chiều dài tuyến 9,7km (đoạn hư hỏng nhất vị trí từ K3+700 đến K9+700 với tổng chiều dài 6km thuộc địa bàn các xã Sơn Đà và Tòng Bạt).

Theo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, những năm qua qua, UBND thành phố đã quan tâm cho triển khai công tác đặt hàng duy tu, sửa chữa công trình đê điều, khắc phục các hư hỏng nhỏ trên mặt đê, đảm bảo việc duy tu, duy trì, kéo dài tuổi thọ công trình. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, nên kinh phí đầu tư cho công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng công trình đê điều còn hạn chế, nhiều tuyến đê mặt đê đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, đặc biệt là tuyến đê hữu Đà thuộc địa bàn huyện Ba Vì.

Để kịp thời gia cố, khắc phục hư hỏng mặt đê, đảm bảo an toàn chống lũ, ứng cứu hộ đê cho tuyến đê hữu Đà, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, chủ động trong công tác phòng chống thiên tai năm 2019 và những năm tiếp theo, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã tham mưu Sở NN&PTNT sớm báo cáo UBND thành phố xem xét cho lập dự án đầu tư tu sửa, nâng cấp, khắc phục kịp thời những hư hỏng mặt của tuyến đê hữu Đà, thuộc địa bàn huyện Ba Vì. Theo đó, tổng chiều dài đề nghị tu sửa tuyến đê trên là 6km/9,7km đê cấp 2 với khái toán kinh phí khoảng 30 tỷ đồng, bằng nguồn ngân sách thành phố; thời gian thực hiện trong năm 2019-2020…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật