Quận Hà Đông: Tập trung các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kinh tế-xã hội (14:13 24/09/2019)


HNP - Thời điểm này, toàn thành phố đang quyết liệt thực hiện để về đích các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020. Cùng với thành phố, quận Hà Đông cũng đang tích cực rà soát các kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao, xác định giải pháp để hoàn thành với kết quả cao nhất.

Tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo an sinh

Xác định phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quận ủy Hà Đông đã xây dựng đề án và nhiều kế hoạch phát triển thương mại, dịch vụ. Theo đánh giá, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất hàng năm của quận tăng từ 17,4-18,5%, trong đó, ngành dịch vụ có tốc độ tăng khá cao 21,05%, ngành công nghiệp xây dựng đạt 15,53%. Chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm của quận đều đạt vượt dự toán giao, tăng từ 8-10%/năm. 8 tháng đầu năm nay, quận thu ngân sách đạt 3.454,653 tỷ đồng, đạt 83%.

Quận đã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, thực hiện rà soát, tổng hợp để phục vụ điều chỉnh, bổ sung sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng 5 năm kỳ cuối theo chỉ đạo của UBND TP. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TU của Thành ủy và kế hoạch của UBND quận về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận. Đến nay, quận Hà Đông đã cấp 50.073/50.527 (đạt tỷ lệ 99,1%) giấy chứng nhận cho thửa đất đủ điều kiện, đã kê khai.

Cùng với đó, quận đã duy trì tổ chức hoạt động có hiệu quả bộ phận “Một cửa” quận và các phường; giải quyết thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, tinh thần ý thức, thái độ, trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đối với công dân ngày càng tốt hơn, thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn và đảm bảo thực hiện đúng quy định, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp. Hiện nay, có 91,9% TTHC tại quận, 86,8% TTHC tại các phường được rút ngắn thời gian giải quyết; 99,25% hồ sơ tiếp nhận tại quận được giải quyết và trả đúng hạn.

Trong sự nghiệp văn hóa - xã hội, quận đã tổ chức tốt các cuộc vận động ủng hộ người nghèo, thực hiện giảm nghèo và chống tái nghèo theo tiêu chí mới. Đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức giảm nghèo, gắn công tác giảm nghèo với phát triển giáo dục, dạy nghề, xây dựng xã hội học tập, giải quyết việc làm để bảo đảm giảm nghèo bền vững. Nhờ nỗ lực của các cấp chính quyền, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn quận ngày càng giảm, trong đó, năm 2018 đã giảm 51 hộ và năm 2019 dự kiến giảm 20 hộ.

Đáng chú ý, quận đã thực hiện có hiệu quả việc cưới, việc tang theo nếp sống văn minh, đồng thời, xây dựng, hoàn thiện và tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa từ quận tới cơ sở. Đến nay, tỷ lệ chỉ tiêu đạt chuẩn văn hóa năm sau cao hơn năm trước, nếu như năm 2016, có 89,6% số hộ gia đình, 72,9% tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa thì đến năm 2019, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 90%, tỷ lệ tổ dân phố được nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa là 77%.

Quận cũng đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ môi trường, trong đó, hàng năm, UBND quận đều xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo các phường tổ chức phát quang, thu gom, vận chuyển chất thải, phế thải xây dựng tại các khu vực công cộng, đường trục chính, bãi đất trống, ven sông, ao, hồ,… và vệ sinh môi trường trong các khu đô thị, khu dân cư; huy động nguồn lực xã hội hóa trồng các loại hoa, cây cảnh tại các vị trí đủ điều kiện sau khi tổng vệ sinh môi trường; đồng thời, giao các phòng, ban chuyên môn thực hiện theo dõi đánh giá chấm điểm xếp loại thi đua của các đơn vị.

Tập trung hoàn thành chỉ tiêu một cách bền vững

Bí thư Quận ủy Hà Đông Lê Cường cho biết: Phát triển kinh tế với tốc độ cao, bền vững - đó là mục tiêu mà quận Hà Đông đang nỗ lực phấn đấu. Trong đó, quận chú trọng phát huy các tiềm năng, lợi thế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ và chú trọng về thương mại dịch vụ có chất lượng cao, nhất là dịch vụ đô thị, đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân. Quận sẽ tập trung phát triển các ngành dịch vụ theo hướng chất lượng cao, chú trọng phát huy tiềm năng, vị thế mới của quận để phát triển các ngành dịch vụ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất trong lĩnh vực dịch vụ bình quân là 18,22%/năm.

Cùng với đó, quận chú trọng thực hiện theo đúng kế hoạch các quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành. Tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị. Thực hiện nghiêm việc xây dựng và phát triển theo đúng quy hoạch. Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh kịp thời các quy hoạch chi tiết cho từng ngành, từng lĩnh vực. Hoàn thành đầu tư các tuyến đường chính, trục đường giao thông. Đặc biệt, quận sẽ tập trung quản lý kiến trúc đô thị, sắp xếp lại các tuyến phố văn minh đô thị; quy hoạch quản lý hệ thống chợ, trung tâm thương mại phù hợp.

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, quận Hà Đông đang chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, làm cho những nét đặt trưng tiêu biểu của văn hóa người Hà Nội thấm sâu trong đời sống tinh thần của nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm giáo dục đại trà và chất lượng học sinh các cấp; duy trì 100% đơn vị phường đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2 và chăm sóc tốt nhất sức khỏe cho nhân dân,…

Với những nỗ lực cố gắng của các cấp chính quyền và nhân dân, tin tưởng rằng hết nhiệm kỳ, Hà Đông sẽ hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết HĐND TP giao và phát triển quận ngày càng văn minh, hiện đại.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật