Chương Mỹ: Đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (21:21 19/09/2019)


HNP - Ngày 19/9, UBND huyện ban hành Công văn số 2513/UBND-BHXH về việc chi trả các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham gia BHXH, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Thông tin và Thể thao huyện chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền về lợi ích của việc nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

Bảo hiểm Xã hội huyện, Bưu điện huyện, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại điểm chi trả, đồng thời, nhận thẻ ATM tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính hoặc tại điểm chi trả.

Các Ngân hàng thương mại phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện chỉ đạo hướng dẫn người hưởng đăng ký mở và nhận thẻ ATM ngay tại nơi tiếp nhận, trả các kết quả thủ tục hành chính và tại điểm chi trả; đồng thời, sắp xếp, phát triển mạng lưới cây ATM và giám sát hoạt động ATM đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

Trong công văn này, UBND huyện yêu cầu từ ngày 1/10/2019 các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện thanh toán các chế độ BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp BHXH một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) của công chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn huyện Chương Mỹ thực hiện thanh toán các chế độ BHXH cho người lao động qua tài khoản cá nhân.


Hoài Lưu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật