Hai Bà Trưng tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. (14:45 20/09/2019)


HNP - Ngày 16/9, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công văn số 1130/UBND-CCT về tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Theo đó, giao Công an quận phối hợp với Chi cục thuế quận tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng hóa đơn của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn; Chỉ đạo Trưởng Công an 20 phường tăng cường phối hợp với Chi cục Thuế trong quá trình kiểm tra, xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế.

Giao UBND 20 phường nghiêm túc thực hiện việc phối hợp với Chi cục Thuế xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế theo đúng chỉ đạo của UBND quận. Đồng thời, giao Chi cục Thuế quận chủ trì, tham mưu cho UBND quận thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên địa bàn quận.

Chủ động đề nghị UBND phường hoặc Công an phường (tùy theo từng trường hợp cụ thể) tham gia phối hợp xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế đảm bảo tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, công bằng cho những cơ sở kinh doanh chấp hành tốt quy định của pháp luật; ngăn chặn, xử lý kịp thời những cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhưng phải đảm bảo việc bảo vệ công chức, viên chức thuế trong khi thi hành công vụ.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật