Gia Lâm tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT (21:21 19/09/2019)


HNP - Ngày 16/9, Huyện ủy Gia Lâm ban hành Công văn số 1556-CV/HU về tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Theo đó, Huyện ủy Gia Lâm yêu cầu UBND huyện, các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT. UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các phòng, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm Xã hội Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cùa cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân về chính sách BHXH, BHYT; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn, tập trung vào một số nội dung:

Tích cực ứng dụng CNTT, tạo điều kiện thuận lợi để phối hợp liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Lao động - Thương binh & Xã hội, Thuế, cơ quan Bảo hiểm xã hội để quản lý được số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT. Đồng thời, rà soát, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh thực hiện đóng đầy đủ BHXH bắt buộc, BHYT cho người lao động; Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT.

Đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người tham gia bảo hiểm; nâng caọ năng lực đội ngũ CB, CC, phục vụ, chi trả nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT; tổ chức tốt việc khám, chữa bệnh BHYT đảm bảo minh bạch, chất lượng, đúng quy định; Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm mức đóng cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia BHXH tự nguyện; hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên và tham gia theo hộ gia đình; Chuyển kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT vào quỹ BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định.

Chủ động tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và Nhân dân đối với chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, nâng cao tính thiết thực trong công tác tuyên truyền, thông tin sâu rộng những vấn đề cụ thể, thiết thực, hữu ích, tư vấn giúp nhân dân về cách thức, quy trình, địa chỉ đăng ký hoặc hỗ trợ nhân dân giải quyết khó khăn, vướng mắc khi tham gia BHXH, BHYT; về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT; tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT-XH tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm các quy định chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Tích cực trọng công tác giám sát, kịp thời phát hiện các vấn đề còn vướng mắc, hạn chế để góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, các quy định về BHXH, BHYT.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật