Mỹ Đức: Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 65 năm giải phóng Thủ đô (15:02 19/09/2019)


HNP - UBND huyện Mỹ Đức vừa ban hành Kế hoạch số 1328/KH-UBND về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019).

Theo đó, huyện sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí xây dụng và bảo vệ tổ quốc. Nâng cao nhận thức về Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Khẳng định những thành tựu to lớn, ý nghĩa dân tộc và thời đại của ngày Giải phóng Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa Hà Nội và của huyện.

Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những người có công với cách mạng; phát hiện và nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập và công tác; cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, chung lòng nêu cao ý chí, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Thủ đô và của huyện.

Tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua làm kinh tế giỏi, nêu gương “Người tốt, việc tốt”, các điển hình, nhân tố mới trong các tầng lớp nhân dân, các hoạt động năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động kỷ niệm như: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng; Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt trên địa bàn các xã, thị trấn; Biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, "Người tốt việc tốt"; những cá nhân, tập thể tiêu biểu.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t