Đông Anh triển khai cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” (15:01 19/09/2019)


HNP - UBND huyện Đông Anh vừa có Văn bản số 1735/UBND-VP về việc tham gia cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” của UBND thành phố Hà Nội.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận để toàn hệ thống chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện cùng tham gia cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đội ngũ CB, CC, VC trong việc thực thi các giao dịch hành chính đối với công dân; để áp dụng những sáng kiến, giải pháp, mô hình có giá trị vào thực tiễn để hoàn thiện, cắt giảm, đơn giản hóa khi giải quyết các TTHC cũng như các mô hình, cách làm hay về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND huyện Đông Anh triển khai việc tham gia cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” của UBND Thành phố trên địa bàn huyện như sau:

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Đông Anh; Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Huyện; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Huyện. Đối tượng tham gia bắt buộc: Cán bộ trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC (cán bộ Một cửa) tại UBND huyện và các xã, thị trấn; cán bộ trực tiếp tham gia giải quyết TTHC cho công dân tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

Nội dung thi: Đưa ra các ý tưởng, giải pháp, mô hình cải tiến quy trình thực hiện TTHC trên cơ sở tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện TTHC của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các TTHC trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đề xuất các mô hình thực hiện TTHC hiệu quả, đơn giản mang lại lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước và công dân trong việc thực hiện các TTHC. Đề xuất các mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ cũng như đơn giản hóa, tiết kiệm chi phí cho cơ quan hành chính và tổ chức, công dân trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Về hình thức, bài thi được thể hiện theo hình thức bài viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt (có dấu). Bài dự thi gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 17h00 ngày 15/10/2019. Địa điểm tiếp nhận bài dự thi: Nộp trực tiếp tại Văn phòng HĐND và UBND huyện.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t