Bắc Từ Liêm: Hiệu quả từ thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử (20:38 22/09/2019)


HNP - Sự chuyển biến về nhận thức, phong cách của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm trong thời gian qua cho thấy, hai bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và nơi công sở do thành phố ban hành đã đi vào cuộc sống, góp phần thay đổi tác phong làm việc, cách ứng xử hàng ngày của cán bộ, công chức và người dân ngày càng văn minh, lịch sự.

Ngay sau khi TP Hà Nội ban hành Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP, quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nghiệp vụ và từng bước xây dựng đội ngũ CC, VC, người lao động thuộc quận “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”.

Để việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử đi vào chiều sâu, quận đã phát động phong trào thi đua thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của CB, CC,VC, người lao động trên địa bàn gắn với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua khác như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng tiêu chí công nhân viên chức lao động  “Tiên tiến - Sáng tạo; Đoàn kết - Kỷ cương; Gìn giữ môi trường; Thanh lịch - Nhân ái”; thực hiện 5 tiêu chuẩn người nông dân Hà Nội “Thanh lịch, văn minh”, phong trào “Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích”; “Cựu Chiến binh gương mẫu”,…

Đồng thời, quận đã chỉ đạo các đơn vị chủ động lồng ghép nội dung của 2 bộ Quy tắc ứng xử với việc thực hiện Chuyên đề số 01 của Quận ủy về “Đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt Đảng, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, coi đây là một tiêu chí để đánh giá, thực hiện kết quả các mặt công tác của CC, VC, người lao động hàng tháng.

Cùng với đó, xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm của việc thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử, quận đã chú trọng tổ chức, kịp thời quán triệt, phổ biến tới toàn thể CB, CC, VC, người lao động, đặc biệt tăng cường tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn. Việc tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức như: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh phường, cổng thông tin điện tử quận; bảng tin, nơi sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư; niêm yết tại các nhà văn hóa, các khu di tích và lễ hội, tuyên truyền trực quan, lồng ghép thông qua các hội nghị từ quận đến tổ dân phố. Trong đó, Cổng thông tin điện tử quận thường xuyên cập nhật tin, bài về 2 bộ Quy tắc ứng xử; Đài truyền thanh 13 phường chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 02 bộ Quy tắc ứng xử tới cán bộ nhân dân và cùng giám sát thực hiện.

Thực hiện đúng hướng dẫn của ngành Văn hóa và Thể thao, 2 bộ Quy tắc ứng xử đã được quận và các phường niêm yết tại trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị, điểm sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư, đồng thời, hướng dẫn bổ sung đưa vào quy ước tổ dân phố để nhân dân thực hiện. Tại cửa ra vào trụ sở UBND quận và 13 phường đều niêm yết công khai Quy tắc ứng xử, đồng thời, thiết kế mẫu để bàn cho CBCCVCNLĐ của quận và 13 phường. Cùng với đó, quận đã cấp phát 1.200 cuốn sổ tay nội dung Quy tắc ứng xử, phát tới 100% cán bộ trong cơ quan hành chính của quận; in 25.000 tờ rơi nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng, tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn để biết, thực hiện.

Đáng chú ý, quận đã tiến hành đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để đạt được hiệu quả cao. Trong đó, với thế mạnh từ nhiều năm qua, quận đã chú trọng việc sân khấu hóa bằng các hội thi, hội diễn, tọa đàm. Tiêu biểu như hội thi Tuyên truyền về Quy tắc ứng xử nơi công cộng, Hội thi “Phụ nữ - Thanh niên quận Bắc Từ Liêm thi đua thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của UBND TP”… thu hút đông đảo nhân dân đến xem, cổ vũ, tạo sức lan tỏa những hành động đẹp, phê phán những hành vi chưa đẹp trong ứng xử. 13/13 phường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, thảo luận chủ yếu tập trung vào các sáng kiến, biện pháp tuyên truyền hay.

Cũng trong quá trình triển khai, quận đã duy trì kiểm tra việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử, trong đó, quận đã kiểm tra 11 phòng, ban, đơn vị và 13 phường về thực hiện quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động; qua đó nghiêm túc, kịp thời nhắc nhở, phê bình, chấn chỉnh CB, CC, VC, người lao động vi phạm; Thường xuyên và đột xuất kiểm tra công vụ về chấp hành thời gian làm việc của CC, VC, người lao động thuộc quận trong tiếp nhận giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” và xử lý giải quyết công việc của các phòng ban chuyên môn  đã góp phần chấn chỉnh lề lối làm việc, đạo đức tác phong, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ của đội ngũ CB, CC, VC, người lao động.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân trên địa bàn quận, sau 2 năm thực hiện, quận Bắc Từ Liêm được đánh giá là điểm sáng của TP trong tuyên truyền thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử. CBCCVCNLĐ trên địa bàn quận đã nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao, thân thiện, niềm nở, tận tình hơn trong giao tiếp với nhân dân. Hình ảnh của người cán bộ đã đẹp hơn trong mắt nhân dân, đặc biệt là thái độ ứng xử hòa nhã, thân thiện hơn, việc hướng dẫn trong giải quyết các TTHC cũng tận tình, chu đáo, tạo sự thuận lợi cho nhân dân hơn. Tại các nơi công cộng, nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh cũng đang dần hình thành, người dân đã có ý thức hơn trong giao tiếp, ứng xử, bảo vệ cảnh quan, môi trường Xanh - Sạch - Đẹp.

Từ hiệu quả đạt được, trong thời gian tới, quận Bắc Từ Liêm tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, phổ biến để hai bộ quy tắc ngày càng đi sâu vào đời sống cán bộ, nhân dân với những cách làm mới, mô hình hay, góp phần xây dựng quận ngày càng văn minh, hiện đại.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật