Đống Đa: Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019) (15:04 19/09/2019)


HNP - Ngày 17/9, UBND quận Đống Đa có Kế hoạch số 215/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019).

Theo đó, quận tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao nhận thức về Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, văn hóa của dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ. Đẩy mạnh thông tin đối ngoại, giới thiệu về đất nước con người Việt Nam, nét đẹp, thanh lịch Người Hà Nội, những thành tựu của công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bạn bè trong nước, quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài.
 
Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhở nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những người có công với cách mạng; phát hiện và nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập và công tác; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, chung lòng nêu cao ý chí, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Thủ đô và đất nước. Tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua làm kinh tế giỏi, nêu gương “Người tốt, việc tốt”, các điển hình, nhân tố mới trong các tầng lớp nhân dân, các hoạt động năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với sự kiện kỷ niệm.
 
Bên cạnh đó, trang trí cổ động trực quan tại các khu trung tâm địa bàn, các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, các điểm Văn hóa - Thể thao, nơi đông người qua lại. Vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân treo cờ Tổ quốc đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả. Tăng cường các biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác bằng hành động thiết thực gắn với thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và các nhiệm vụ chính trị của năm; Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội,...

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t