Phúc Thọ: Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới (15:51 18/09/2019)


HNP - Sáng 18/9, huyện Phúc Thọ tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị


Thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy, đến nay đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân: Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng/người/năm; ước năm 2019, đạt 45,3 triệu đồng/người/năm (tăng 29 triệu so với năm 2010); tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 100% (tăng 20% so với 2010), trong đó, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế 81,7%, tỷ lệ lao động qua đào tạo 51,1% (tăng 31,1% so với 2010), tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,39% (sau khi đã trừ số hộ bảo trợ xã hội còn 0,9%), giảm 9,46% so với 2010. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển mới về chuyển dịch cơ cấu. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, như: Hỗ trợ mô hình mạ khay máy cấy, mô hình nhà lưới nhà màng, thực hiện cơ giới nông nghiệp nông thôn…
 
Công tác dồn điền đổi thửa được coi là khâu đột phá, đạt kết quả tốt. Giai đoạn 2012-2013, đã thực hiện dồn điền đổi thửa ở 21/23 xã, thị trấn với 3707,6ha, đạt 100,6% kế hoạch Thành phố giao. Đến nay, đã cấp được 39.526 GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp, đạt 99,6%. Đã hình thành và mở rộng các vùng sản xuất chuyên canh, sản xuất hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả và thu nhập cho người dân như: Rau an toàn, mô hình hoa, sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao, chăn nuôi cá thương phẩm, bò thịt BBB, thịt lợn sạch an toàn, phát triển chăn nuôi tập trung theo quy trình nuôi công nghiệp, quy trình nuôi an toàn sinh học... Các ngành nghề kinh tế nông thôn phát triển, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống nông dân. Xây dựng chính sách cụ thể trong ngân sách huyện để ưu tiên đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 
Nhờ đó, diện mạo nông thôn có bước thay đổi rõ rệt, cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã, thôn được nâng lên cả về cả trình độ lý luận và thực tiễn, tạo được lòng tin của nhân dân, đã dần loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước; nhận thức của người dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến, tiến bộ; cộng đồng dân cư gắn kết chặt chẽ hơn. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân dần được cải thiện và nâng cao. An sinh trật tự được đảm bảo, tình hình chính trị trên địa bàn huyện ổn định. 
 
Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình 02 của Thành ủy, thời gian tới, huyện Phúc Thọ sẽ tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các tiêu chí cơ bản đạt, chưa đạt (tiêu chí trường học) trong năm 2019, phấn đấu năm 2020 các xã Tam Hiệp, Hát Môn đạt xã nông thôn mới nâng cao. Tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, dự án cấp thiết. Đầu tư tập trung, không dàn trải, không nợ đọng XDCB, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.  Hướng dẫn các xã tổ chức rà soát đánh giá và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 - 2020 và các năm tiếp theo; hoàn thành việc bổ sung quy hoạch xây dựng trung tâm xã tỷ lệ 1/500, quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tỷ lệ 1/500. Xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án cụ thể, có tính khả thi cao để thu hút, mời gọi đầu tư…

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t