Long Biên tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (15:52 18/09/2019)


HNP - Sáng 18/9, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 quận Long Biên tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận.


Để thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, quận Long Biên đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, trong đó, tập trung vào giai đoạn trước và trong thời gian điều tra. Trước ngày ra quân, đã tổ chức diễu hành, cổ động trên tất cả các địa bàn dân cư. Đặc biệt, sau lễ ra quân Tổng điều tra, sáng 1/4, tất cả các phường đều tổ chức các đoàn ô tô, xe máy diễu hành quanh phường để tuyên truyền cho cuộc Tổng điều tra. Sau lễ ra quân, 100% điều tra viên đã xuống hộ để phỏng vấn và ghi phiếu. Do chuẩn bị chu đáo và thận trọng, nên đến ngày 18/4/2019, khâu thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra đã cơ bản hòan thành.

Kết quả, toàn quận Long Biên có 86.235 hộ, với 322.549 nhân khẩu (bình quân 3,7 người/hộ); Trong đó, nữ là 163.378 nhân khẩu, chiếm 50,6%. Mật độ dân số trên địa bàn quận là 5.392 người/km2. So với các quận nội thành thị, mật độ dân số của quận là thấp nhất. Nếu so sánh với kết quả Tổng điều tra dân số năm 2009, toàn quận đã tăng 95.636 nhân khẩu. Bình quân, mỗi năm, tăng 9.563 nhân khẩu. Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 209-2019 là 3,52%. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết là 99,6%. Tỷ lệ hộ đang ở nhà Chung cư là 14,3% và nhà riêng lẻ là 85,7%. Diện tích nhà ở bình quân đầu người là 30,3m2/người.

Có thể nói, Cuộc Tổng điều tra dân số trên địa bàn quận năm 2019 được thực hiện theo đúng kế hoạch và phương án đã đề ra. Các bước triển khai được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình và có sự vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện của quận. Công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát tiến độ và chất lượng cuộc Tổng điều tra được thực hiện một cách nghiêm ngặt.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại lễ tổng kết, Cục Thống kê Thành phố đã khen thưởng cho 3 tập thể, 22 cá nhân. UBND quận đã khen thưởng 3 tập thể và 33 cá nhân.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t