Hoàn Kiếm biểu dương “Người tốt, việc tốt” năm 2019 (14:41 18/09/2019)


HNP - Sáng 18/9, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm thành phố Hà Nội được công nhận “Thành phố Vì hòa bình”.

Các gương người tốt việc tốt được biểu dương


Theo đó, các phong trào thi đua phát triển kinh tế, phát huy sáng kiến trong lao động sản xuất tiếp tục được nhân rộng như phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo”, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”, phong trào “Khởi nghiệp”... Nhiều mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giỏi đã được tuyên truyền, giới thiệu, nhân điển hình, tạo đà thi đua sôi nổi nhằm thúc đẩy, động viên các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra. 
 
Phong trào thi đua trên lĩnh vực đô thị tiếp tục được chú trọng gắn với việc thực hiện có hiệu quả “Trật tự và văn minh đô thị”. Các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chung: Đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo đường thông hè thoáng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội... Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế đã được quận quan tâm. Công tác thông tin, tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố và quận...
 
Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phong trào “Người tốt - Việc tốt” được gắn với cuộc vận động “Công an nhân dân thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Diệt gian, trừ ác”... Qua các phong trào đã góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. 
 
Đáng chú ý, quận đã đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, năm “Kỷ cương - Phát triển”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước”. Tổ chức tốt cuộc thi “Viết về tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
 
Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh. Qua đó, đã phát hiện và xây dựng nhiều nhân tố tích cực, mô hình hay, tấm gương tiêu biểu. Các phong trào thi đua trong đội ngũ CC, VC, người lao động nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiếp tục được nhân rộng như phong trào thi đua “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,… Qua các phong trào đó đã xuất hiện ngày càng nhiều các tấm gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu được Liên đoàn Lao động quận biểu dương.


Qua các phong trào thi đua từ cơ sở, quận đã lựa chọn và biểu dương, khen thưởng 262 gương “Người tốt việc tốt”, giới thiệu và được thành phố biểu dương, khen thưởng 19 cá nhân tiêu biểu; biểu dương 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 
Tại hội nghị, quận Hoàn Kiếm đã phát động đợt thi đua cao điểm từ nay đến cuối năm nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 và phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2020 với 7 nội dung. Trong đó, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế trên địa bàn quận, vận dụng các cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thu hút mọi nguồn lực cho sự phát triển kinh tế trên địa bàn Quận. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ trương chính sách của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của nhân dân trong việc thực hiện văn minh đô thị, giữ gìn TTĐT, TTATGT, VSMT. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề chính sách xã hội, thực hiện các chế độ, chính sách chăm lo các đối tượng là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và đảm bảo an sinh xã hội... Cùng với đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực. Tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm tra, thanh tra công vụ. Tiếp tục đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền quận, phường, các phòng, ban quản lý nhà nước; phân công, phân cấp rõ việc, rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá nhân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2020”...

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t