Thị xã Sơn Tây: Tập trung thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống thiên tai (14:36 18/09/2019)


HNP - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 208/TB-BCH, truyền đạt kết luận của Đoàn kiểm tra tình hình triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Theo đó, Thị xã tăng cường truyền thông, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và thành phố trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của người dân. Tổ chức diễn tập, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tiếp tục đánh giá tình hình thiên tai, các loại hình thiên tai, sự cố đã xảy ra trên địa bàn; rà soát, điều chỉnh bổ sung các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp gửi về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai. Kiểm tra dự phòng đầy đủ vật tư, phương tiện cả về chất lượng và số lượng; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo sát thực tế, phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Thường xuyên báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Đối với các vấn đề vi phạm luật đê điều, công trình thủy lợi, UBND thị xã Sơn Tây tiếp tục tăng cường công tác điều tra cơ bản; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật đê điều, thủy lợi ngay từ khi mới phát sinh; chỉ đạo quyết liệt để giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi, vi phạm hồ chứa nước Đồng Mô. Liên quan đến các vướng mắc trong vi phạm lĩnh vực đê điều về tập kết bến bãi, vật liệu xây dựng, UBND thị xã phân tích cụ thể về nguyên nhân và đề xuất các giải pháp hiệu quả để khắc phục trong thời gian tới.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2019; chỉ đạo xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi năm 2019. Kiểm tra, rà soát các hoạt động liên quan đến đê điều, thủy lợi, yêu cầu dừng ngay các hoạt động của các công trình không được phép hoạt động trong mùa lũ. Tiếp tục đôn đốc công tác thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn thị xã. Báo cáo tổng hợp kết quả thu, nộp, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai về Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố theo quy định.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t