Đống Đa tăng cường việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (14:41 18/09/2019)


HNP - Ngày 16/9, UBND quận Đống Đa có Văn bản số 1674/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác quản lý để đảm bảo thị trường bất động sản theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, quận giao UBND 21 phường tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các công trình, các dự án bất động sản đã có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày Chỉ thị số 11/CT-TTg được ban hành, đặc biệt là các dự án bất động sản nhà ở cao cấp. Phát hiện kịp thời những dự án chưa được triển khai, để đất hoang hóa hoặc triển khai chậm theo thời gian quy định, báo cáo UBND quận để tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết. Tăng cường kiểm tra giám sát, phát hiện kịp thời, báo cáo UBND quận, Sở Tài nguyên và Môi trường để chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận không đúng quy định; tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng.
 
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND, ngày 01/6/2017, của UBND Thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 166/KH-UBND của UBND quận về tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn quận. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện, báo cáo để xừ lý các trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.
 
Phòng Quản lý đô thị tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường rà soát, tổng hợp toàn bộ các dự án đầu tư UBND Thành phố đã ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận tính đến nay nhưng chậm triển khai, phân loại và báo cáo UBND quận. Thực hiện tham mưu, công khai, minh bạch Quy hoạch sử dụng đất quận Đống Đa giai đoạn 2011-2020.
 
Thanh tra quận phối hợp với UBND các phường, các phòng ban liên quan, báo cáo UBND Quận thành lập đoàn thanh tra để tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các trường hợp các tổ chức, đơn vị được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai, lập hồ sơ báo cáo UBND Quận xử lý theo thẩm quyền, đề xuất xử lý đối với các nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo UBND Thành phố. Đội Quản lý trật tự xây dựng Đô thị quận kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời những vi phạm về trật tự xây dựng tại các dự án bất động sản, báo cáo UBND quận.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t