Đống Đa triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI (14:10 24/09/2019)


HNP - UBND quận Đống Đa vừa có Báo cáo số 307/BC-UBND về kết quả thực hiện kế hoạch các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, về chỉ số Giáo dục - Đào tạo hoàn thành kế hoạch công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ đến 21 phường, quận đã huy động được 100% số trẻ 6 tuổi ra lớp học, 21/21 phường đạt PCGD Mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD Tiểu học mức độ III, triển khai kế hoạch công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2019. 100% cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên đứng lớp của các ngành học, cấp học đạt chuẩn về đào tạo, trong đó, tỷ lệ trên chuẩn của một số ngành học, cấp học tương đối cao so với tỷ lệ chung.
 
Về chỉ số Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, quận đã tập trung rà soát, đề xuất điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020), lập và hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất hàng năm báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố phê duyệt. Quận đã hoàn thành công tác cấp GCN lần đầu đối với các trường hợp thửa đất đủ điều kiện và cơ bản hoàn thành công tác Đăng ký đất đai theo quy định. Đã kê khai, đăng ký đất đai: 4.949/4.982 thửa đất (đạt tỷ lệ 99,34%); cấp GCN 55.440/60.422 thửa đất (đạt tỷ lệ: 91,75%). Trong quý III năm 2019, UBND Quận ban hành Quyết định công nhận và cấp GCN cho 78 trường hợp hồ sơ đủ điều kiện do UBND phường chuyển đến, trong đó: Công nhận QSDĐ và Cấp GCN. 60 trường hợp cấp lại GCN do công nhận bổ sung quyền sử dụng đất 16 trường hợp; Chuyển mục đích sử dụng đất 02 trường hợp. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn việc đăng ký kê khai, hoàn thiện hồ sơ cấp GCN cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.
 
Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, các phòng, ban, chức năng trực thuộc quận thực hiện chủ động tiếp xúc và đối thoại với doanh nghiệp, cá nhân theo ngành, lĩnh vực và tham mưu đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tổ chức 02 Hội nghị đối thoại, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp còn nợ đọng thuế và tuyên dương khen thưởng người nộp thuế. Tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, thân thiện, thông thoáng; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp thành lập, đổi mới. Khuyến khích các sáng kiến cải cách nhằm rút ngắn quy trình, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung thủ tục hành chính. Tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật