Huyện ủy Thường Tín tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT (15:03 19/09/2019)


HNP - Ngày 16/9, Huyện ủy Thường Tín có Văn bản số 777-CV/HU về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo đó, Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, coi việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ công tác BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét khen thưởng đối với các cấp ủy đảng.
 
UBND huyện, các phòng, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với BHXH huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT; đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.
 
Tăng cường ứng dụng CNTT, tạo điều kiện thuận lợi để phối hợp trong liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội, Thuế và cơ quan BHXH để quản lý được số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT.
 
Tập trung rà soát, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh thực hiện đóng đầy đủ BHXH bắt buộc, BHYT cho người lao động. Đôn đốc, chấn chỉnh, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc quy trình sử dụng lao động; định kỳ thông báo tình hình biến động lao động theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT. Chuyển kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT vào quỹ BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định.
 
Đồng thời, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm mức đóng cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia BHXH tự nguyện; hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên và tham gia theo hộ gia đình. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong đôn đốc, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, đặc biệt tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t