Quận Long Biên hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (10:03 17/09/2019)


HNP - Ngày 12/9, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 326/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10/2019.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ Công an quận Long Biên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận về truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; qua đó, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND Việt Nam nói chung, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”, nhằm phát huy trách nhiệm của toàn dân đối với công tác PCCC&CNCH, nhiệm vụ giữ vững ANCT và TTATXH; xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


UBND quận yêu cầu các hoạt động được tổ chức đảm bảo hiệu quả, thiết thực, nhằm củng cố niềm tin, lòng yêu nước, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thẳng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng năm 2019 và những năm tiếp theo.

Cụ thể, quận sẽ tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (04/10/2019); tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhằm tái hiện quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những chiến công, thành tích, sự đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC&CNCH.

Tổ chức tuyên truyền, tìm hiểu, nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng PCCC&CNCH cho các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng PCCC ở cơ sở; Các cơ quan, tổ chức, địa phương chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (04/10/2019) tại địa phương, đơn vị mình.

Dự kiến, Thành phố sẽ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng '’Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" 04/10/2019 trong 01 buổi sáng, ngày 01/10/2019 (thứ Ba), tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Lễ phát động hưởng ứng kết hợp diễu hành, biểu dương các lực lượng, tổ chức thao diễn nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC của cơ sở.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t