Long Biên thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 (10:00 17/09/2019)


HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 324/KH-UBND về Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020.

Để triển khai kế hoạch, quận sẽ thực hiện một số giải pháp cơ bản như: Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục, chú trọng quản lý chất lượng giáo dục, chất lượng đầu ra; Tăng cường việc xây dựng nề nếp, kỷ cương trong toàn ngành; thực hiện nghiêm túc công tác thi và tuyển sinh. Đồng thời, thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về GD&ĐT, tiếp tục đẩy mạnh CCHC, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các TTHC thuộc lĩnh vực giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ; Tăng cường công tác kiểm tra giáo dục, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ, quản lý nhà nước của các nhà trường.

Đổi mới chương trình giáo dục, công tác thi và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, theo đó, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng toàn diện, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hình thức thi, kiểm tra đánh giá học sinh đảm bảo trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm, đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh, đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và xã hội.

Quận cũng tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tăng cường xã hội hóa để thành lập mới các trường tư thục chất lượng cao; phát triển trường, lớp ở các khu đông dân cư, có lộ trình xây dựng trường hợp lý, phát triển số lượng trường học đạt chuẩn, phù hợp quy hoạch để đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập học tập của nhân dân.

Ngoài ra, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và đáp ứng khung năng lực vị trí việc làm và chuẩn nghề nghiệp mới. 

Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông sau trung học cơ sở; Tập trung nâng cao chất Iượng dạy, học ngoại ngữ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; Đa dạng hóa các hình thức thông tin, truyền thông, gương người tốt việc tốt, biểu dương tấm gương nhà giáo điển hình tiên tiến, chủ động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và chỉ đạo của ngành, giám sát, kiểm tra về việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật