Long Biên triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” (10:04 17/09/2019)


HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 319/KH-UBND về Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn đến năm 2020.

Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu, cụ thể: Đối với các phường có tệ nạn ma túy: Giảm theo từng năm, phấn đấu đến hết năm 2020 giảm 40% mức độ phức tạp của phường trọng điểm so với giai đoạn 2012-2015; Phấn đấu đến năm 2020 có phường không tệ nạn ma túy; 100% người trong nhóm nguy cơ cao đươc tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy; Kiềm chế, kéo giảm gia tăng người nghiện ma túy. Phấn đấu mỗi năm xây dựng được một mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại các phường.

90% số người nghiện ma túy và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị cai nghiện dưới mọi hình thức; 100% số người nghiện ma túy hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy được quản lý sau cai nghiện ma túy với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp. Phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh mới điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, duy trì ổn định địa bàn, không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; Không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy, tách chiết ma túy từ các loại thuốc có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy hoặc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn quận.

Theo đó, quận sẽ đẩy mạnh và phát huy vai trò quản lý của UBND cấp phường về công tác phòng, chống ma túy và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, trong đó, triển khai đồng bộ các loại hình thông tin, tuyên truyền của hệ thống cơ quan thông tin, tuyên truyền, tổ chức chính trị - xã hội, chú trọng đổi mới nội dung, duy trì, phát huy loại hình tuyên truyền có hiệu quả (tuyên truyền trực quan qua bảng tin, pano... tại các địa điểm đông người, ở trung tâm các phường; Qua các trang mạng internet, báo điện tử, mạng xã hội zalo, Facebook...

Tổ chức các cuộc thi về chủ đề phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác tuyên truyền; Tập huấn, bồi dường kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở, trong đó, tập trung tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của đội Công tác xã hội tình nguyện, đội Thanh niên tình nguyện, hội viên các đoàn thể,... 

Đặc biệt, tuyên truyền trọng điểm vào số người có nguy cơ cao về tội phạm và tệ nạn ma túy ở cộng đồng như: Người nghiện, người sử dụng ma túy, người sau cai nghiện ma túy; Người làm trong nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện người đang làm ăn xa, thanh thiếu niên bỏ học, sống lang thang, học sinh trong các trường học, cán bộ công nhân, viên chức, người lao động theo thời vụ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Đối tượng tù tha về ma túy, người đang quản lý giáo dục tại phường... Đồng thời, làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy tại khu dân cư.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật