Thanh Oai triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” năm 2019 (10:02 17/09/2019)


HNP - Ngày 12/9, UBND-Ủy ban MTTQ huyện Thanh Oai ban hành Kế hoạch số 296/KHLT-UBND-UBMTTQ về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư năm 2019.

Theo đó, huyện chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) của Đảng. Tuyên truyền kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Mặt trận với chính quyền, đồng thời giới thiệu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Bên cạnh đó, tổ chức tọa đàm, đối thoại giữa nhân dân với lãnh đạo đứng đầu cấp ủy, chính quyền để thông tin, trao đổi và giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm nhất là những bức xúc ở cộng đồng dân cư; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đánh giá kết quả các hoạt động xây dựng cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động và các hoạt động xây dựng cộng đồng dân cư tự quản. Tổ chức các hình thức tọa đàm, trao đổi, phát huy sáng kiến của nhân dân tham gia xây dựng quê hương...
 
Đồng thời, tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ... xây dựng, khánh thành nhà đại đoàn kết, các công trình phúc lợi công trình dân sinh ở cộng đồng nhân dịp Ngày hội. Tổ chức các hoạt động về môi trường; Trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang khu dân cư sạch, đẹp. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, hội thi, hội diễn các trò chơi dân gian truyên thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng chú trọng phát huy nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề, sản phẩm tiêu biểu của địa phương nhằm vinh danh sản phẩm truyền thống, nghệ nhân tiêu biểu tạo khí thế sôi nổi trong Ngày hội.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t