Đống Đa tăng cường các hoạt động về kinh doanh rượu (10:00 17/09/2019)


HNP - Nhằm thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu, ngày 11/9, UBND quận Đống Đa có Văn bản số 1641/UBND-KT để tổ chức triển khai, thực hiện.

Theo đó, UBND quận giao Phòng Kinh tế chủ trì hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu đặc biệt trong công tác cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu, giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, các quán ăn có bán rượu. Chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND 21 phường rà soát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn. Phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn.
 
Phòng Y tế chủ trì phối họp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND 21 phường tố chức thanh kiểm tra, giám sát ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn đặc biệt là các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống có bán rượu. Yêu cầu các chủ cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định về ATTP trong kinh doanh rượu cam kết không bán rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, rượu không có tem, nhãn mác. Tham mưu, đề xuất UBND Quận các biện pháp đảm bảo ATTP, phòng, chống ngộ độc rượu trên địa bàn Quận.
 
UBND 21 phường, rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu bao gồm: Cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, trung tâm tiệc cưới bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn; Triển khai tuyên truyền tới các cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, cơ sở kinh doanh rượu tiêu dùng tại chỗ thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; Yêu cầu chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu chỉ được phép kinh doanh rượu khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các cửa hàng kinh doanh rượu trên địa bàn đặc biệt là các cơ sở sản xuất rượu thủ công, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, các hộ kinh doanh tạp hóa, dịch vụ ăn uống không có đăng ký kinh doanh, các hộ kinh doanh thức ăn đường phố. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh cam kết không bán rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân không sử dụng các sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, tác hại của ngộ độc rượu.
 
Đội quản lý thị trường số 4 tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu thủ công. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định các cơ sở vi phạm và tiêu hủy các sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo ATTP, truy xuất nguồn gốc rượu không đảm bảo ATTP.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t